Wizyta studyjna dla mieszkańców Mazowsza o tematyce Odnawialne Źródła Energii - 11-14 września 2014r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 czerwca 2015

W dniach 11-14 września 2014r. w ramach środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” zorganizowało wizytę studyjną dla mieszkańców Mazowsza w tym dla przedstawicieli samorządów o tematyce Odnawialne Źródła Energii. 

Pierwszego dnia odwiedzono biogazownię zlokalizowaną w miejscowości Skrzatusz, gmina Szydłowo, powiat pilski, województwo wielkopolskie, w bezpośrednim sąsiedztwie gorzelni produkującej spirytus. Budowę biogazowni dofinansowano z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii. Wartość wsparcia wynosi 5,2 mln złotych. Energia elektryczna i ciepło produkowane są z biogazu, który powstaje w procesie kontrolowanej fermentacji metanowej z odpadowej biomasy.

Drugiego dnia odwiedzono Duńską wyspę Borholm, która stawia sobie ambitne cele energetyczne. w 2025r. wyspa chce być pod ty,m względem samowystarczalna i sto procent energii wytwarzać ze źródeł odnawialnych. Obecnie ze źródeł odnawialnych pochodzi około 45 proc. energii, z czego najwięcej uzyskuje się z wiatru. Wśród ważnych źródeł jest biogaz, z czego najwięcej uzyskuje się z wiatru. Wśród ważnych źródeł jest biogaz, z którego wytwarza się energię elektryczną i cieplną. Produkcja biogazu ma także znaczenie ekologiczne. Zapoznano się z nowoczesnym systemem zarządzania odnawialnymi źródłami energii na przykładzie projektu Villa Smart, który wykorzystuję również energię pochodzącą z pomp ciepła, fotowoltaiki.

Trzeciego dnia Uczestnicy wyjazdu mieli okazję poznać nowoczesny system gospodarki odpadami, którego jednym z elementów jest termiczne przekształcanie. Obiekt Sysay, czyli ekologiczna spalarnia odpadów zlokalizowany na obrzeżach miasta malmoe, w Szwecji realizuje dwie zasadnicze funkcje: zagospodarowanie odpadów i produkcja energii. Jest to spółka kapitałowa 14 gmin zlokalizowanych na południu kraju. Spala się rocznie około 550 tyś. ton odpadów, z czego produkuje sie około 1.400 tyś. MWh ciepła grzewczego, co pozwala ogrzewać około 70 tys. małych domów. Dodatkowo produkowane jest rocznie około 250 tyś. MWh energii elektrycznej.

Czwartego dnia Uczestnicy zapoznali się z możliwością pozyskiwania energii odnawialnej z wiatru, na przykładzie elektrowni wiatrowej w Jaroszewku. Inwestycja ta została współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu państwa w ramach regionalnego Programu Operacyjnego. Inwestycja zrealizowana została przez prywatnego przedsiębiorcę z którym zostało zorganizowane spotkanie. Wiatrak w ramach projektu został zakupiony używany, właściciel poinformował uczestników, że inwestycja zwróciła mu się już po dwóch latach. Zwrot nastąpił bardzo szybko, opłacalność inwestycji spowodowało duże dofinansowanie ze środków UE.

Wyjazd szkoleniowy był bardzo urozmaicony merytorycznie, uczestnicy wrócili bogatsi w wiedzę z zakresu odnawialnych źródeł energii. Nowy okres programowania gwarantuje szereg programów, w ramach którym będzie możliwość skorzystania ze środków wspierających OZE. Wiedza nabyta podczas szkolenia wyjazdu studyjnego niewątpliwie przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania w/w możliwości finansowania.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Odnawialne Źródła Energii - wizyta studyjna dla mieszkańców

  Odnawialne Źródła Energii - wizyta studyjna dla mieszkańców

 • Powiększ zdjęcie Odnawialne Źródła Energii - wizyta studyjna dla mieszkańców

  Odnawialne Źródła Energii - wizyta studyjna dla mieszkańców

 • Powiększ zdjęcie Odnawialne Źródła Energii - wizyta studyjna dla mieszkańców

  Odnawialne Źródła Energii - wizyta studyjna dla mieszkańców

 • Powiększ zdjęcie Odnawialne Źródła Energii - wizyta studyjna dla mieszkańców

  Odnawialne Źródła Energii - wizyta studyjna dla mieszkańców

 • Powiększ zdjęcie Odnawialne Źródła Energii - wizyta studyjna dla mieszkańców

  Odnawialne Źródła Energii - wizyta studyjna dla mieszkańców

 • Powiększ zdjęcie Odnawialne Źródła Energii - wizyta studyjna dla mieszkańców

  Odnawialne Źródła Energii - wizyta studyjna dla mieszkańców

 • Powiększ zdjęcie Odnawialne Źródła Energii - wizyta studyjna dla mieszkańców

  Odnawialne Źródła Energii - wizyta studyjna dla mieszkańców

 • Powiększ zdjęcie Odnawialne Źródła Energii - wizyta studyjna dla mieszkańców

  Odnawialne Źródła Energii - wizyta studyjna dla mieszkańców

 • Powiększ zdjęcie Odnawialne Źródła Energii - wizyta studyjna dla mieszkańców

  Odnawialne Źródła Energii - wizyta studyjna dla mieszkańców

 • Powiększ zdjęcie Odnawialne Źródła Energii - wizyta studyjna dla mieszkańców

  Odnawialne Źródła Energii - wizyta studyjna dla mieszkańców