KOMUNIKAT DO NABORÓW 2/2019 i 4/2019 DOTYCZĄCY ZMIANY SZOOP

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 stycznia 2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 5/29/2018z dnia 27 grudnia 2018 r.) zmianie uległ Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wprowadzona zmiana ma zastosowanie do naborów:

1) RPPD.09.01.00-IZ.00-20-004/19- 2/2019- WSPARCIE AKTYWNOŚCI SENIORÓW W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

AKTUALNY WZÓR:

Załącznik nr 1 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu  typu projektu nr 9  Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności. ( POBIERZ PLIK )

2) RPPD.09.01.00-IZ.00-20-005/19- WSPARCIE DZIECI I MŁODZIEŻY W MAŁYCH SZKOŁACH

AKTUALNY WZÓR:  

Załącznik nr 1 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu  typu projektu nr 5  Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego. ( POBIERZ PLIK )

 

POWYŻSZY KOMUNIKAT OBOWIĄZUJE OD DNIA PUBLIKACJI!