Cykl szkoleń w zakresie produkcji ekologicznej z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 lutego 2019

Stowarzyszenie ,,Centrum na Wschodzie" zaprasza na cykl szkoleń w zakresie produkcji ekologicznej z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Pierwsze szkolenie pt. "Jak przestawić gospodarstwo na produkcję ekologiczną"? ktore odbędzie się 8.03.2019 r. w godz. 9:30 - 15:30 w Klimczycach-kolonia 11, 08-220 Sarnaki.

Drugie pt. "Metodyka uprawy owoców i warzyw ekologicznych" oraz kolejne pt. "Produkcja i sprzedaż produktów ekologicznych". Szkolenie realizowane w ramach projektu grantowego pt. "Organizacja szkoleń mieszkańcom obszaru SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu", w tym z grup defaworyzowanych określonych w LSR, poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu".