FORMULARZ KONSULTACYJNY W SPRAWIE ZMIANY LSR

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 kwietnia 2019

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” zostało poinformowane o podjęciu przez Zarząd Województwa Podlaskiego uchwały dotyczącej ustalenia metodologii podwyższenia środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz w związku z wykonaniem postanowień § 8 ust. 3 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  nr 00001-6933-UM1040006/15 z dnia 17 maja 2016 r. (z późniejszymi aneksami) o możliwości podwyższenia kwoty środków. IZ RPOWP zobowiązało Stowarzyszenie „Lokalną Grupę Działania- Tygiel Doliny Bugu” do wszczęcia działań mających na celu zdiagnozowanie potrzeb oraz uruchomienie procedury aktualizacji LSR.

Zachęcamy do zgłaszania propozycji na Formularzu konsultacyjnym zamieszczonym poniżej!

POBIERZ PLIK

POBIERZ PLIK ( PDF )

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 797 091 197. Wypełniony Formularz konsultacyjny należy dostarczyć do biura SLGD „Tygiel Doliny Bugu” najpóźniej do 29.04.2019 r. do godz. 15:00 pocztą tradycyjną na adres: ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn, osobiście do biura LGD lub przesłać mailem na adres: pracownik@tygieldolinybugu.pl.