Konsultacje społeczne. Procedura aktualizacji LSR

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 kwietnia 2019

 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” 11 kwietnia 2019 r. zostało poinformowane o podjęciu przez Zarząd Województwa Podlaskiego uchwały dotyczącej ustalenia metodologii podwyższenia środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. IZ RPOWP zobowiązało Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu” do wszczęcia działań mających na celu zdiagnozowanie potrzeb oraz uruchomienie procedury aktualizacji LSR.

Zarząd Województwa Podlaskiego 17.04.2019 r. poinformował, iż w związku z zakończonym procesem dokonywania oceny spełnienia przez LGD warunków określonych w § 8 ust. 1 i 3 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność o możliwości ubiegania się o bonus w postaci dodatkowych środków na wsparcie realizacji operacji w ramach  LSR, w ramach PROW.

 

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SLGD „Tygiel Doliny Bugu” na podstawie przeprowadzonych spotkań, ewaluacji on- going wdrażania LSR oraz konsultacji poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej zaplanowało: dokonać przesunięć środków pomiędzy istniejącymi przedsięwzięciami oraz utworzyć nowe przedsięwzięcie.

W związku z powyższym LGD przeprowadza konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju, w terminie od 30.04.2019 r. do 14.05.2019 r. Ewentualne uwagi można wnosić poprzez Formularz konsultacyjny do Projektu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 z dnia 30.04.2019 r., który należy przesłać na e-mail: pracownik@tygieldolinybugu.pl, pocztą tradycyjną na adres: ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn lub dostarczyć osobiście do biura LGD. Liczy się data wpływu formularza.

Pismo EFRR

Pismo PROW

Projekt zmian

Projekt aktualizacji LSR

Formularz konsultacyjny