Informacja do wyniku naboru 7/2022 - Rozwój Ogólnodostępnej i Niekomercyjnej Infrastruktury Turystycznej lub Rekreacyjnej, lub Kulturalnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 stycznia 2023

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania -  Tygiel Doliny Bugu" informuje, iż zostały zaktualizowane listy operacji wybranych dotyczące NABORU nr 7/2022 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.1.1. Lokalnej Strategii Rozwoju 2014 – 2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”: Rozwój infrastruktury ogólnodostępnej. W listach zmieniono dane w kolumnach „Ustalona kwota wsparcia” oraz „Kwota obciążająca budżet LSR (dotyczy JST)”.

- Lista operacji wybranych (rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej), (pobierz plik)  (pobierz plik)

- Lista operacji wybranych (rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej), (pobierz plik)  (pobierz plik)

- Protokół z posiedzenia Rady. (pobierz plik)  (pobierz plik)

Data publikacji: 11-01-2023