Zaproszenie na spotkanie grupy przedstawicielskiej - pomoc społeczna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 kwietnia 2023

Zapraszamy kierowników Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej/Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z powiatu siemiatyckiego na spotkanie grupy przedstawicielskiej – spomoc społeczna w zakresie działań możliwych do realizacji w nowym okresie programowania 2023-2027 ze środków EFS+ , w celu przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.  

Spotkanie odbędzie się 10.05.2023 r. o godz.13:00 w Nadbużańskim Ośrodku Promocji Produktu Lokalnego „Zagubek” w Drohiczynie, ul. Targowa 1.