Formularz zgłaszania uwag do projektu LSR - uwagi grupy roboczej ds. strategii

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 maja 2023

 Formularz zgłaszania uwag do projektu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

https://docs.google.com/document/d/1PTkUb-S5q2XFvv2RG16GYhWpgGUkY2rK/edit?usp=share_link&ouid=114327471318089821791&rtpof=true&sd=true 

Uwagi Grupy roboczej do strategii.