Konsultacje eksperckie grupy roboczej ds. strategii - on-line

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 maja 2023

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" przeprowadziło on-line spotkanie grupy roboczej ds. strategii. Spotkanie dotyczyło przygotowania LSR w zakresie sposobu wyboru i oceny operacji oraz sposobu ustanawiania ktyreriów wyboru, planu działania, planu finansowego LSR oraz monitoringu i ewaluacji lSR. Dziękujemy za aktywny udział w spotkaniu i konstruktywną rozmowę. 

Pliki do pobrania