Szkoła Koordynatorów Projektów Społecznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 lipca 2015

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego serdecznie zaprasza pracowników, członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego do udziału w projekcie Szkoły Koordynatorów Projektów Społecznych. Każde środowisko (np. gminę, sołectwo, osiedle) powinny reprezentować dwie osoby (mogą być z tej samej Organizacji). Rekrutacja trwa do 08 lipca 2015 r do godz. 14.00.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału organizacji pozarządowych przez upowszechnienie narzędzi pracy ze społecznością lokalną oraz kompleksowe przygotowanie 18  liderów z 9 społeczności lokalnych do tworzenia projektów społecznych. Działania zaplanowane w projekcie to realizacja cyklu szkoleniowego Szkoła Koordynatorów Projektów Społecznych (w tym warsztaty animacyjno- przyszłościowe) oraz realizacja Kawiarenek obywatelskich. Celem Szkoły jest podniesienie kompetencji liderów do zarządzania projektami, nie tylko poprzez szkolenia, ale też „praktykowanie” przy wsparciu mentorów wiedzy nabywanej na zjazdach. Każda para uczestników będzie miała szansę współprowadzić w swojej społeczności warsztat animacyjno- przyszłościowy, w ramach którego wypracowywane będą konkretne rozwiązania przestrzenne i funkcjonalne dla danego miejsca lub problemu, wybierana wspólnie koncepcja do realizacji działań. Uzupełnieniem zakresu wsparcia dla społeczności będą kawiarenki dotyczące mobilizowania społeczności do działania, dzielenia się dobrymi praktykami. Każdy uczestnik szkoły oraz jego społeczność otrzyma wsparcie doradcze mentora w postaci doradztwa bezpośredniego oraz wsparcia trenerskiego podczas prowadzonych warsztatów.