Konsultacje społeczne - plan komunikacji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 grudnia 2015

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD do włączenia się w konsultacje społeczne dotyczące przygotowania planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR na lata 2014-2020. Uwagi można zgłaszać na specjalnym formularzu do 14.12.2015r., liczy się data wpływu formularza do biura LGD (mail, poczta, osobiście). Pozyskane informacje zostaną wykorzystane do opracowania planu komunikacyjnego. Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.