Konferencja pn. "ŁOSICKI RYNEK PRACY - współpraca z pracodawcami na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i kapitału ludzkiego firmy"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 kwietnia 2016

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" 12 kwietnia br. uczestniczyło w konferencji pn. "ŁOSICKI RYNEK PRACY - współpraca z pracodawcami na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i kapitału ludzkiego firmy” oraganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach w ramach Europejskich Dni Pracodawcy. Na spotkaniu Pani prezes Agnieszka Wojtkowska przedstawiła informacje na temat rozwoju przedsiębiorczości w nowej perspektywie finansowania PROW 2014 - 2020 w ramach środków LGD.

Na spotkaniu głos zabrały również:

- Pani Małgorzata Gasiuk - Kierownik Referatu Rynku Pracy w PUP w Łosicach, która omówiła temat "Z nami łatwiej tworzyć miejsca pracy - zatrudnienie wspieranie" 

Pani Agnieszka Chomiuk - Specjalista ds. rozwoju zawodowego w PUP w Łosicach, która omówiła teamt "Rozwój zawodowy pracownika - Krajowy Fundusz Szkoleniowy".

W konferencji odbyły się również wystąpienia przedstawicieli:

- Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza, którzy omówili współporacę Organizacji i otoczenia Biznesu z Instytucjami Rynku Pracy

- Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, którzy przedstawili pomoc na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Swiadczeń Pracowniczych

- Przedstawiciele Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej, którzy przedstawili kwestie związane z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce oraz kontrolę legalności zatrudnienia

- Przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział Siedlce, którzy omówili temat związany z e-zwolnieniami w kontekcie płatnika składek.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie