Szkolenie z Programów Aktywności Lokalnych Drohiczyn 17.10.2016

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 października 2016

W dniu 17.10.2016 r. w Drohiczynie odbyło się ostatnie już szkolenie z cyklu szkoleń dotyczących Programów Aktywności Lokalnej w ramach RLKS 2014-2020. Dotyczyło zasad partnerstwa w projektach EFS i EFRR w ramach RPO WP 2014-2020.

Szkolenie to obejmowało ogólne zasady zawierania partnerstw w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, procedury otwartego naboru partnerów do projektu, umowę partnerską, ogólne zasady oraz procedurę zlecania zadań publicznych. W spotkaniu brali udział przedstawiciele szkół, gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej, organizacji pozarządowych z powiatu Siemiatyckiego.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie