Wzór wniosku o zaliczkę dla Beneficjentów PROW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 listopada 2016

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę dla działań objętych PROW na lata 2014-2020:

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, z wyłączeniem pomocy wypłacanej w formie, o której mowa w art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013.

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę ma zastosowanie w przypadku, gdy Beneficjent zawarł Umowę o przyznaniu pomocy i nie ubiegał się o wypłatę zaliczki w ramach wniosku o przyznanie pomocy.

 

1. Wniosek o zaliczkę:

  a) wniosek o zaliczkę pdf (pobierz plik)

  b) wniosek o zaliczkę xls (pobierz plik)

  c) instrukcja wypełniania wniosku o zaliczkę (pobierz plik)

 

2. Wzór gwarancji zaliczkowej:

  a) wzór gwarancji zaliczkowej pdf (pobierz plik)

  b) wzór  gwarancji zaliczkowej xls (pobierz plik)