Jesteś tutaj: Start / KONKURSY / UWAGA!!!

UWAGA!!!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 grudnia 2016

UWAGA !!!

Zgodnie z zaleceniem Zarządu Województwa z dnia 15.12.2016 r. wprowadzone zostały zmiany w Załączniku nr 1 Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD dotyczącym ogłoszenia o naborze nr 1/2017 typ projektu nr 6. Zmiany dotyczą uzupełnienia zapisu o wskazanie wytycznych w obszarze rynku pracy str. 17 dokumentu. Aktualne brzmienie zapisu:

"W przypadku rozbieżności między zapisami w ramach Załącznika nr 6 do SZOOP RPOWP a zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 pierwszeństwo mają zapisy obowiązujących Wytycznych na dzień ogłoszenia naboru."

Aktualna wersja Załącznika nr 1 Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD obowiązuje od dnia wprowadzenia zmiany tj. od dnia 15.12.2016 r. Dokument został zamieszczony w ogłoszeniu o naborze nr 1/2017 na naszej stronie internetowej (w zakładce KONKURSY - EFS 2014-2020).

Proszę wszystkich wnioskodawców o stosowanie aktualnej wersji dokumentu.