Jesteś tutaj: Start / KONKURSY / UWAGA!

UWAGA!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 stycznia 2017

UWAGA !!!

Informujemy, iż w dniu 03.01.2017r. wprowadzone zostały zmiany w Załączniku nr 1 Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD dotyczącym ogłoszenia o naborze nr 2/2017 typ projektu 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej (infrastruktura związana z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową). Zmiany dotyczą usunięcia zapisu, niezwiązanego z przedsięwzięciem: 2.1.3. Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną str. 8 dokumentu. Usunięty zapis brzmiał:

„W pierwszej kolejności wnioskodawca zobowiązuje się do wyboru odbiorcy ostatecznego, którym jest osoba lub rodzina korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikującą się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zamieszkujące obszar z Powiatu Siemiatyckiego z gmin: Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec- Stacja, Perlejewo, Siemiatycze, z Miasta i Gminy Drohiczyn oraz z Miasta Siemiatycze.”

Aktualna wersja Załącznika nr 1 Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD obowiązuje od dnia wprowadzenia zmiany tj. od dnia 03.01.2017 r. Dokument został zamieszczony w ogłoszeniu o naborze nr 2/2017 na naszej stronie internetowej (w zakładce KONKURSY - EFRR 2014-2020).

Proszę wszystkich wnioskodawców o stosowanie aktualnej wersji dokumentu.