Zakończyliśmy cykl warsztatów w ramach poddziałania 19.2

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 stycznia 2017

Zakończyliśmy cykl warsztatów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie: tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR oraz ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz publicznych dróg gminnych lub powiatowych oraz obiektów zabytkowych. Szkolenia zorganizowano w miejscowości Drohiczyn w dniach 10-12.01.2017r.

 

Spotkania miały na celu omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramch poddziałania 19.2. W trakcie szkoleń zaprezentowano także etapy oceny wniosku oraz Lokalne Kryteria Wyboru Operacji. Omówiono również wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami, biznesplan, wniosek o płatność wraz z załącznikami oraz wzór umowy o przyznanie pomocy. Podczas warsztatów przedstawiono także informacje jak zrealizować operację, aby nie narazić się na ryzyko utraty dofinansowania. Każde ze spotkań kończyło się ożywioną dyskusją dotyczącą omawianych zagadnień. Wszystkim uczestnikom szkolenia dziękujemy za tak liczne przybycie oraz za wytrwałość. Wszystkim  naszym Beneficjentom życzymy owocnej pracy przy opracowywaniu wniosków i zapraszamy do ich składania już w najbliższych naborach.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie