Konsultacje w sprawie zmiany LSR

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 marca 2017

         Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 zaplanowało przedsięwzięcie 1.1.1 Wsparcie dzieci i młodzieży w małych szkołach. 9 stycznia 2017 r. Prezydent podpisał ustawy reformujące system szkolny w Polsce tj. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 58) oraz Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 60). W wyniku wprowadzenia w życie w/w ustaw zlikwidowane zostaną gimnazja, które były uwzględnione we wskaźniku do przedsięwzięcia 1.1.1. Po zaistniałej zmianie LGD przeprowadziło wstępną analizę liczby uczniów w szkołach, z której wynikło zmniejszenie ilości wskaźnika, a co za tym idzie zmniejszenie kwoty przeznaczonej na to przedsięwzięcie tj. 375 000,00 zł. W związku z tym LGD planuje przesunąć środki w kwocie 375 000,00 zł w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego Województwa Podlaskiego z wyżej wymienionego przedsięwzięcia na inne.

         Zwracamy się z prośbą o wypełnienie załączonego formularza konsultacyjnego, na którym Państwo możecie zaproponować na co przeznaczyć środki w ramach działań EFS. Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 7.04.2017r. na e-mail pracownik@tygieldolinybugu.pl. Uwagi do projektu zmian mogą wnosić mieszkańcy, instytucje, organizacje działające na obszarze SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu” z powiatu Siemiatyckiego. Zebrane informacje będą podstawą zmiany LSR oraz posłużą do przygotowania prezentacji na organizowane spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 11 kwietnia 2017 r. o godzinie 9:00 w Sali konferencyjnej w Zespole Szkół w Drohiczynie. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Pliki do pobrania