Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Przyzagrodowy chów gęsi

Powiększ zdjęcie

SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu" w terminie 17-20 września br. było współorganizotorem szkoleń pt. „Przyzagrodowy chów gęsi szansą na aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich". Organizatorem powyższych szkoleń była Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi. Celem spotkań było nabycie przez uczetników praktycznej i teoretycznej wiedzy z zakresu hodowli gęsi. Szkolenie było dofinansowane przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich.

 

 

25 września 2018
Czytaj więcej o: Przyzagrodowy chów gęsi

Wizyta studyjna - Dolina Baryczy

Organizujemy wizytę studyjną w terminie 17-20 października 2018 r. po Dolinie Baryczy, gdzie będzie możliwość zapoznania dobrych praktyk związanych z rozwojem oferty obszaru w oparciu o produkty i usługi lokalne z zakresu turystyki, edukacji pozaformalnej/ produkty lokalne. 

Jeśli działasz na obszarze LGD w sferze produktu lokalnego, przetwórstwa, turystyki lub planujesz zająć się takim tematem to zapraszamy Cię na wyjazd. 

W załączeniu program, formularz zgłoszeniowy wraz ze wszystkimi warunkami.

Zapraszamy.

 

Program (pobierz plik)

Formularz zgłoszeniowy (pobierz plik)

24 września 2018
Czytaj więcej o: Wizyta studyjna - Dolina Baryczy

Forum Podlaskich Lokalnych Grup Działania

Powiększ zdjęcie

W dnia 13-14 września br. ze środków KSOW 2014-2020 organizowaliśmy Forum Podlaskich Lokalnych Grup Działania. Forum przyczyniło do wymiany doświadczeń w zakresie realizacji RLKS, wspólnego opracowania rozwiązań poprawiających wdrażanie środków RLKS, podniesienia kompetencji LGD w zakresie wykonywanych zadań w ramach LSR, jak również podniesienia jakości zarządzania oraz przyczynienie się do wzmocnienia kapitału społecznego w społecznościach wiejskich przy wspieraniu tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej obszarów wiejskich.

24 września 2018
Czytaj więcej o: Forum Podlaskich Lokalnych Grup Działania

Zaproszenie na otwarcie szlaku

Operacja pn. Świadczenia usług mobilnych fizjoterapeutycznych oraz wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Operacja pn. „Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej w Korczewie i Placu zabaw w Nowym Bartkowie”

Powiększ zdjęcie

Operacja pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Tokary, gm. Korczew”

Powiększ zdjęcie

Serdecznie zapraszamy do udziału w "Konferencji Agroturystycznej"

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich serdecznie zaprasza do udziału w przedsięwzięciu pn. ”Konferencja Agroturystyczna”, które odbędzie się 28 września 2018 r. w Ziołowym Zakątku, Koryciny 73B, 17-315 Grodzisk (województwo podlaskie). Przedsięwzięcie kierowane jest w szczególności do kwaterodawców z obszaru województwa podlaskiego, podmiotów zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej z zakresu turystyki wiejskiej oraz samorządów i instytucji działających na rzecz turystyki.

18 września 2018
Czytaj więcej o: Serdecznie zapraszamy do udziału w "Konferencji Agroturystycznej"

Nabór uczestników do projektu "Dla Siemiatycz Razem"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach wraz z Partnerem Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr zaprasza do udziału w Projekcie:

 

„Dla Siemiatycz Razem”

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach: Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

 

Cel główny projektu:

Podniesienie aktywności 44 mieszkańców miasta Siemiatycze zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przy wykorzystaniu instrumentów aktywnej integracji w ramach Programu Aktywności Lokalnej.

 

Grupa docelowa:

44 osoby (20 kobiet i  24 mężczyzn) zamieszkujące miasto Siemiatycze, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożone ubóstwem, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej oraz osoby długotrwale bezrobotne, nieaktywne zawodowe z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi, wykazujące bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

 

                         Okres realizacji projektu od 01.09.2018r do 31.08.2019r.

 

Ogólna wartość projektu wynosi  439 676,90 zł, z czego 417 693,04 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, natomiast 21 983,86 zł wynosi wkład własny gminy.

 

Wsparcie świadczone w ramach projektu jest bezpłatne i obejmuje:

 

• warsztaty kompetencji społecznych,

• warsztaty prawne,

• warsztaty z profilaktyki agresji i przemocy,

• grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe,

• warsztaty integrujące społeczność – wikliniarstwo i koronkarstwo,

• cykl pikników integracyjnych,

• szkolenia zawodowe ( opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej – siostra PCK, pomoc kuchenna,  

   robotnik gospodarczy z uprawnieniami 1 kW, robotnik gospodarczy z modułem brukarz),

• płatne staże zawodowe (3 miesiące).

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zamieszkałe na terenie Miasta Siemiatycze:

  • w wieku aktywności zawodowej,
  • bezrobotne,
  • korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
  • nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi,
  • bezradne w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

 

Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie będzie odbywać się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Dla Siemiatycz Razem” wprowadzonego zarządzeniem
Nr 18/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach z dnia 14 września 2018r.

18 września 2018
Czytaj więcej o: Nabór uczestników do projektu "Dla Siemiatycz Razem"

Szkolenie strategiczne „Digital marketing i media społecznościowe”

Powiększ zdjęcie

W dniach 05-06 września ze środków KSOW 2014-2020 organizowaliśmy szkolenie strategiczne „Digital marketing i media społecznościowe”. Szkolenie przyczyniło się do aktywizacji i doradztwa na rzecz beneficjentów i prawidłowej realizacji budżetu poprzez dostarczenie najnowszej, praktycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania mediami społecznościowymi oraz obszarem Digital. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywne uczestnictwo. 

 

7 września 2018
Czytaj więcej o: Szkolenie strategiczne „Digital marketing i media społecznościowe”

Zapraszamy rolników do udziału w projekcie „GO Agri BIO”

 

Szczegółowe informacje rekrutacyjne (pobierz plik)

Formularz rekrutacyjny (pobierz plik)

3 września 2018
Czytaj więcej o: Zapraszamy rolników do udziału w projekcie „GO Agri BIO”