Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

PROJEKT "NOWE KWALIFIKACJE SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO" MIELNIK

Wizyta przyjaciół z Ukrainy

Powiększ zdjęcie

W dniach 10-11 stycznia br. gościliśmy naszych przyjaciół z Ukrainy. Pracowników Agencji Miejskiego Ekonomicznego Rozwoju z miasta Dobrotwir. Podczas spotkania powstało wiele ciekawych pomysłów na dalszą współpracę w 2018r. m.in. wspólny projekt w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

15 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Wizyta przyjaciół z Ukrainy

Nabór na wolne stanowisko pracy

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: specjalista ds. administracyjnych i doradztwa. Dokumenty należy składać w terminie do 25 stycznia 2018r. (liczy się data wpływu dokumentów do biura, a nie data stempla pocztowego).

12 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Nabór na wolne stanowisko pracy

PODPISANIE UMOWY NA PROJEKT WSPÓŁPRACY "Młodzi Lokalni Liderzy" ("Young Local Leaders")

Powiększ zdjęcie

9 stycznia Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu” jako koordynator międzynarodowego projektu współpracy realizowanego wraz z Lokalną Grupą Działania "Bądźmy Razem" z Węgrowa oraz Lokalną Grupą Działania "Nemunas" z Litwy, podpisało umowę na projekt współpracy pn. „Młodzi Lokalni Liderzy" ("Young Local Leaders").

11 stycznia 2018
Czytaj więcej o: PODPISANIE UMOWY NA PROJEKT WSPÓŁPRACY "Młodzi Lokalni Liderzy" ("Young Local Leaders")

Wyniki naboru 16/2017 – Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zrzeszanie się w organizacjach i organizację czasu wolnego

WYNIKI Z WDRAŻANIA PLANU KOMUNIKACJI W 2017 ROKU

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” realizuje cel ogólny Planu Komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, którym jest wsparcie efektywnego wdrażania LSR do roku 2020(23).

Cel ogólny zostanie zrealizowany  poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  1. Informowanie o realizacji LSR poprzez wspieranie pomysłów projektowych wnioskodawców.
  2. Angażowanie grup defaworyzowanych określonych w LSR do korzystania ze wsparcia w ramach  LSR.
  3. Budowaniu przyjaznego wizerunku LGD jako instytucji wspierającej rozwój lokalny oraz upowszechnianie dobrych praktyk.

W związku z tym podjęte zostały odpowiednie działania komunikacyjne.

Przedstawiamy Państwu wyniki z wdrażania realizacji planu komunikacji w 2017 roku.

27 grudnia 2017
Czytaj więcej o: WYNIKI Z WDRAŻANIA PLANU KOMUNIKACJI W 2017 ROKU

Informacja do naboru 18/2017

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu” informuje, iż w naborze  18/2017 przeprowadzonym w terminie 11.12.2017r. do 22.12.2017r. typ projektu 10 Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  przedsięwzięcie 1.1.3 Wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieży w czasie wolnym nie wpłynął żaden wniosek.

27 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Informacja do naboru 18/2017

Nabór nr 2/2018 Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną

Nabór nr 1/2018- Programy Aktywności Lokalnej

Szkolenie Rady SLGD TDB

Powiększ zdjęcie

Walne Zebranie Członków SLGD TDB

Powiększ zdjęcie

Wczoraj tj. 19 grudnia 2017 roku o godzinie 13:00 w Hotelu Drohicki odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” połączone ze spotkaniem opłatkowym.

20 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Walne Zebranie Członków SLGD TDB