Jesteś tutaj: Start


Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

NOWY WZÓR UMOWY I ANEKSU DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY W ZAKRESIE PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Informujemy, iż na stronie prow.wrotapodlasia.pl został zamieszczony wzór umowy o przyznaniu pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (wersja 5z) oraz wzór aneksu do umowy o przyznaniu pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (do wersji 4z i wcześniejszych).

Ww. formularz umowy jest również dostępny na stronie internetowej ARiMR:

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Umowa i aneks dotyczą Beneficjentów, którzy złożyli wnioski do SLGD „Tygiel Doliny Bugu” w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, którzy realizują operacje, a także którym nie ukończył się okres trwałości projektu tj. nie minął okres 2 lat (w przypadku podejmowania działalności gospodarczej) od dnia wypłaty płatności końcowej.

Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami.

Poniżej przedstawiamy wypunktowane wprowadzone zmiany.

Zmiany w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (pobierz plik)

5 stycznia 2021
Czytaj więcej o: NOWY WZÓR UMOWY I ANEKSU DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY W ZAKRESIE PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia wyznawcom prawosławia

FUNKCJONOWANIE LGD W 2020 ROKU - ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY!

Jesteś mieszkańcem Gminy należącej do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu”, znasz nasze Stowarzyszenie, interesujesz się ogłaszanymi przez nas naborami, przeprowadzanymi inicjatywami, organizowanymi wydarzeniami, jesteś osobą pełnoletnią wypełnij do 15 stycznia br. załączoną ankietę!

Ankietę można dostarczyć osobiście, pocztą lub mailem na adres pracownik@tygieldolinybugu.pl.

ANKIETA MONITORUJĄCA DOCX ( POBIERZ PLIK )

ANKIETA MONITORUJĄCA PDF ( POBIERZ PLIK )

4 stycznia 2021
Czytaj więcej o: FUNKCJONOWANIE LGD W 2020 ROKU - ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY!

Sprawozdanie z konsultacji społecznych lokalnych kryteriów wyboru operacji

Zgodnie z § 4 ust. 2 częścią III Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" publikuje sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w zakresie zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji - pobierz plik. 

22 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Sprawozdanie z konsultacji społecznych lokalnych kryteriów wyboru operacji

Zatwierdzona lista lokalnych kryteriów wyboru operacji

Informacja dotycząca pracy biura

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

Wyniki konkursu!!! Zwiększamy rozpoznawalność projektów dofinansowanych w ramach środków SLGD „Tygiel Doliny Bugu" w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej PROW 2014-2020

W ramach konkursu największą liczbę głosów otrzymały firmy:

I. Sławomir Bojarski - Świadczenie usług wynajmu pokoi.
II. Ziołowy Zakątek Angielczyk Spółka Jawna - Budowa oranżerii w Podlaskim Ogrodzie Ziołowym.
III. Magda Koczuk-Charkiewicz - MK studio projektowe.

Serdecznie gratulujemy wszystkim biorącym udział w głosowaniu jak również dziękujemy za aktywność wszystkim głosującym.

Zapraszamy po odbiór nagród.

16 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Wyniki konkursu!!! Zwiększamy rozpoznawalność projektów dofinansowanych w ramach środków SLGD „Tygiel Doliny Bugu" w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej PROW 2014-2020

Doposażenie stowarzyszenia OSP w Mursach Starych.

Konsultacje społeczne – lokalne kryteria wyboru operacji

Na podstawie części III § 4 ust. 1 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” przeprowadza się konsultacje społeczne w zakresie zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji.

Wniosek o zmianę lokalnych kryteriów wyboru operacji – pobierz plik

Propozycja zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji – pobierz plik

Zachęcamy do zgłaszania propozycji na formularzu konsultacyjnym zamieszczonym poniżej!

Formularz konsultacyjny - pobierz plik

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 797 091 197. Wypełniony Formularz konsultacyjny należy dostarczyć do biura SLGD „Tygiel Doliny Bugu” najpóźniej do 21.12.2020 r. do godz. 15:00 pocztą tradycyjną na adres: ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn, osobiście do biura LGD lub przesłać mailem na adres: specjalista@tygieldolinybugu.pl.

7 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne – lokalne kryteria wyboru operacji

Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Szerszeniach i Tołwinie