Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Operacji pn.: „Budowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Sokołów Podlaski”

Powiększ zdjęcie

Na podstawie zawartej w dniu 9 stycznia 2018 roku umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn.: „Budowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Sokołów Podlaski” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Gmina Sokołów Podlaski wykonała 7 nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej:

3 place zabaw i 4 siłownie zewnętrzne.

Place zabaw zlokalizowane są w miejscowościach: Grochów Szlachecki, Kostki i Ząbków-Kolonia, natomiast siłownie zewnętrzne powstały w miejscowościach Pogorzel, Nowa Wieś, Chmielew i Karlusin.

Operacja ma na celu poprawę jakości życia i atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej Gminy Sokołów Podlaski poprzez budowę ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Sokołów Podlaski - placów zabaw i siłowni zewnętrznych.

Wartość realizowanej operacji: 179 446,63 zł, w tym ze środków EFRROW 113 782,10 zł

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

3 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Operacji pn.: „Budowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Sokołów Podlaski”

Nabór na wolne stanowisko pracy

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: specjalista ds. animacji lokalnej i współpracy. Dokumenty należy składać w terminie do 22 stycznia 2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów do biura, a nie data stempla pocztowego).

3 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Nabór na wolne stanowisko pracy

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY!

Jesteś mieszkańcem Gminy należącej do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu”, znasz nasze Stowarzyszenie, interesujesz się ogłaszanymi przez nas naborami, przeprowadzanymi inicjatywami, organizowanymi wydarzeniami, jesteś osobą pełnoletnią wypełnij do 11 stycznia br. załączoną ankietę!

Ankietę można dostarczyć osobiście, pocztą lub mailem na adres pracownik@tygieldolinybugu.pl.

ANKIETA MONITORUJĄCA DOCX ( POBIERZ PLIK )

ANKIETA MONITORUJĄCA PDF ( POBIERZ PLIK )

2 stycznia 2019
Czytaj więcej o: ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY!

Konferencja Wielki Gościniec Litewski

UWAGA! Rekrutacja w ramach projektu „Aktywny i Samodzielny Senior – wsparcie i aktywizacja osób 60+” przedłużona!

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie informuje, iż rekrutacja do projektu „Aktywny i Samodzielny Senior – wsparcie i aktywizacja osób 60+” została przedłużona o kolejne 14 dni tj. do 13.01.2019r. Wszystkich chętnych do udziału w projekcie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych. Dostępne są one w biurze projektu tj. w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie mieszczącym się przy ulicy Warszawskiej 12, oraz na stronie MGOPS w sekcji „Projekty” w zakładce „Aktywny i Samodzielny Senior” (kliknij TUTAJ aby przejść do zakładki z dokumentami rekrutacyjnymi”

31 grudnia 2018
Czytaj więcej o: UWAGA! Rekrutacja w ramach projektu „Aktywny i Samodzielny Senior – wsparcie i aktywizacja osób 60+” przedłużona!

Nabór wniosków nr 1/2019 - Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR

Rekrutacja do projektu "Aktywny i Samodzielny Senior – wsparcie i aktywizacja osób 60+”

W dniu dzisiejszym rusza rekrutacja do udziału w Projekcie “Aktywny i Samodzielny Senior – wsparcie i aktywizacja osób 60+”. Rekrutacja potrwa od dzisiaj tj. 17.12.2018 r do 30.12.2018r.  Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkie osoby z terenu Miasta i Gminy Drohiczyn, które ukończyły 60 rok życia. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie mieszczącej się przy ulicy Warszawskiej 12, oraz na stronie internetowej www.mgops-drohiczyn.idl.pl (zakładka PROJEKTY → Aktywny i Samodzielny Senior).

WSZYSTKICH CHĘTNYCH ZARPASZAMY DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW!!!

17 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Rekrutacja do projektu "Aktywny i Samodzielny Senior – wsparcie i aktywizacja osób 60+”

UWAGA!!! KOLONIE 2019 NOWY DRUK OŚWIADCZENIA

W związku ze zmianą wzoru oświadczenia o wyrażeniu zgody  przez rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych dziecka udostępnionego przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, prosimy rodziców dzieci wyjeżdżających na wypoczynek o wypełnienie i dostarczenie aktualnego formularza.

 Plik do pobrania:

oswiadczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 2019

14 grudnia 2018
Czytaj więcej o: UWAGA!!! KOLONIE 2019 NOWY DRUK OŚWIADCZENIA

Dzień wolny od pracy 24.12.2018 r.

Informujemy, iż dnia 24 grudnia 2018 roku Biuro Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” będzie nieczynne.
Dzień ten zostanie odpracowany 15 grudnia 2018 roku. Zapraszamy.

7 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Dzień wolny od pracy 24.12.2018 r.

CYKL WARSZTATÓW PT. "OZDOBY ŚWIĄTECZNE" ZAKOŃCZONY!

Powiększ zdjęcie

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu” w ramach działań zaplanowanych w planie komunikacji- spotkania konsultacyjne  promujące dobre praktyki w dniach: 22.11.2018 r., 27.11.2018 r., 29.11.2018 r., 04.12.2018 r., zorganizowało cykl warsztatów aktywizujących „Ozdoby świąteczne”. Warsztaty zostały przeprowadzone w 4 miejscowościach tj. w Dołubowie, Przesmykach, Mostowie, oraz Mielniku. Łącznie w warsztatach uczestniczyły 72 osoby.

6 grudnia 2018
Czytaj więcej o: CYKL WARSZTATÓW PT. "OZDOBY ŚWIĄTECZNE" ZAKOŃCZONY!

Warsztaty „Dekoracje z owoców i warzyw metodą carvingu” już za nami!

Powiększ zdjęcie

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu” w ramach działań zaplanowanych w planie komunikacji- spotkania konsultacyjne  promujące dobre praktyki w dniu 30.11.2018 r. zorganizowało w Łuzkach warsztaty aktywizujące- „DEKORACJE Z OWOCÓW I WARZYW METODĄ CARVINGU”.

6 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Warsztaty „Dekoracje z owoców i warzyw metodą carvingu” już za nami!