Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Warsztaty aktywizujące w Sterdyni

Powiększ zdjęcie

W dniu 12 marca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sterdyni odbyły się warsztaty aktywizujące pt. „Wielkanocna pisanka techniką sznurkową”. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem o czym świadczyć mogą wspaniale wykonane pisanki. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział a w szczególności osobom z Klubu „Senior+” ze Sterdyni. 

13 marca 2018
Czytaj więcej o: Warsztaty aktywizujące w Sterdyni

SZKOLENIE EFS "Wsparcie dzieci i młodzieży w małych szkołach" 08.03.2018r.

Powiększ zdjęcie

Dnia 8 marca 2018r. odbyło się szkolenie w zakresie planowanego naboru wniosków w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.1 Wsparcie dzieci i młodzieży w małych szkołach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020. Podczas szkolenia omówione zostały podstawowe założenia przedsięwzięcia w ramach LSR oraz poszczególne elementy wniosku o do finansowanie. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie.

9 marca 2018
Czytaj więcej o: SZKOLENIE EFS "Wsparcie dzieci i młodzieży w małych szkołach" 08.03.2018r.

Wyniki naboru 3/2018 – Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

Wyniki naboru 4/2018 – Inicjatywa lokalna w społecznościach

Nabór uczestników do międzynarodowego projektu współpracy pn. „Young Local Leaders (Młodzi Lokalni Liderzy)”

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ, KTÓRA:
– lubi aktywny tryb życia,
– jest przyjaźnie nastawiona do otoczenia,
– lubi pracę zespołową,
– angażuje się na 120% w to co robi,

Zgłoś do udziału w projekcie!

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” realizuje w partnerstwie z LGD „NEMUNAS” oraz Stowarzyszeniem – Lokalną Grupą Działania „Bądźmy Razem” międzynarodowy projekt współpracy pn. „Young Local Leaders (Młodzi Lokalni Liderzy)”. W związku z tym planowane są trzy etapy projektu młodzieżowego:

5 marca 2018
Czytaj więcej o: Nabór uczestników do międzynarodowego projektu współpracy pn. „Young Local Leaders (Młodzi Lokalni Liderzy)”

Warsztat turystyczny cz. II „Współpraca turystyczna w Dolinie Bugu”

Powiększ zdjęcie

Współpraca tyrystyczna w Dolinie Bugu była tematem przewodnim podczas drugiej części warsztatu turystycznego 27 lutego br. w Platerowie. W spotkaniu wzięli udział przewodnicy turystyczni, osoby związane z obsługą ruchu turystycznego, organizacje pozarządowe działające w sferze turystyki,  przedstawiciele JST, przedsiębiorcy, producenci lokalni z obszaru LGD oraz osoby zainteresowane turystyką na terenie nadbużańskim.         

 

28 lutego 2018
Czytaj więcej o: Warsztat turystyczny cz. II „Współpraca turystyczna w Dolinie Bugu”

Warsztaty aktywizujące ,,Wielkanocna pisanka techniką sznurkową"

Pismo dotyczące konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań

Wyniki naboru 2/2018 Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną

Zapraszmy do zapoznania się ze zmianą przepisów nt. konkurencyjnego wyboru wykonawców

Przepisy dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców uległy zmianie. 6 lutego br. została opublikowana ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 311). Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni, tj. 21 lutego 2018 r.

Ustawa ta zmienia między innymi ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Dokonano zmian między innymi art. 43a i art. 57h.

Istotna zmiana polega na zwiększeniu progu wartości zamówienia, od którego ma zastosowanie konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zamówienia, określony w art. 43a  ustawy i przepisach wykonawczych, z kwoty 20 000 zł netto do 30 000 euro netto.

Przepisy ustawy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 21 lutego 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z przepisami ustawy, w tym przepisami przejściowymi określonymi w art. 8 ust. 2: dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/311

13 lutego 2018
Czytaj więcej o: Zapraszmy do zapoznania się ze zmianą przepisów nt. konkurencyjnego wyboru wykonawców

SZKOLENIE PROGRAMY AKTYWNOŚCI LOKALNEJ EFS

Powiększ zdjęcie

W dniach 8-9.02.2018r. w Drohiczynie odbyło się szkolenie pt. „Przygotowanie wniosku o dofinansowanie i realizacja projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020" w zakresie Programów Aktywności Lokalnej w którym udział wzięli przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej . Podczas szkolenia potencjalni wnioskodawcy mieli możliwość konsultacji przykładowych zapisów każdej części wniosku jak również zostali uwrażliwieni na najczęściej popełniane błędy.

12 lutego 2018
Czytaj więcej o: SZKOLENIE PROGRAMY AKTYWNOŚCI LOKALNEJ EFS