Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Jabłonna Lacka 11.01.2016r.

Powiększ zdjęcie

11 stycznia br. w Gimnazjum w Huszlewie odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy. Do Młodzieżowej Rady Gminy wybranych zostało 15 osób. Wszystkim nowowybranym Radnym serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy. Powołanie i funkcjonowanie Młodzieżowych Rad Gminy jest jednym z działań realizowanych w ramach projektu pt. ,,Młody Obywatel - program przedsiębiorczości i partycypacji w życiu publicznym młodzieży z obszaru SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu".

12 stycznia 2016
Czytaj więcej o: Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Jabłonna Lacka 11.01.2016r.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki 12.01.2016r.

Powiększ zdjęcie

12 stycznia br. w szkole gimnazjalnej, zasadniczej szkole zawodowej oraz liceum ogólnokształcącym w Kosowie Lackim odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy. Z powyższych szkół do Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy wybranych zostało 15 osób. Wszystkim nowowybranym Radnym serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy. Powołanie i funkcjonowanie Młodzieżowych Rad Gminy jest jednym z działań realizowanych w ramach projektu pt. ,,Młody Obywatel - program przedsiębiorczości i partycypacji w życiu publicznym młodzieży z obszaru SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu".

12 stycznia 2016
Czytaj więcej o: Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki 12.01.2016r.

WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY 08.01.2016

Powiększ zdjęcie

8 stycznia br. w Gimnazjum w Huszlewie odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy. Do Młodzieżowej Rady Gminy wybranych zostało 15 osób. Wszystkim nowowybranym Radnym serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy. Powołanie i funkcjonowanie Młodzieżowych Rad Gminy jest jednym z działań realizowanych w ramach projektu pt. ,,Młody Obywatel - program przedsiębiorczości i partycypacji w życiu publicznym młodzieży z obszaru SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu".

8 stycznia 2016
Czytaj więcej o: WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY 08.01.2016

Decyzja RDOŚ i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej w Warszawie

SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu" w myśl przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) wystąpiła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej w Warszawie z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W załączniku opinie.

22 grudnia 2015
Czytaj więcej o: Decyzja RDOŚ i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej w Warszawie

I sesja Młodzieżowej Rady Gminy Dziadkowice

Powiększ zdjęcie

21 grudnia br. odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Gminy Dziadkowice. Podczas spotkania wybrano Prezydium Rady. Obrady odbywają w ramach projektu pt. ,,Młody Obywatel - program przedsiębiorczości i partycypacji w życiu publicznym młodzieży z obszaru SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu". 

22 grudnia 2015
Czytaj więcej o: I sesja Młodzieżowej Rady Gminy Dziadkowice

I sesja Młodzieżowej Rady Gminy Milejczyce

Powiększ zdjęcie

21 grudnia br. odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Gminy Milejczyce. Podczas spotkania wybrano Prezydium Rady. Młodzieżowy Radnym Gratulujemy. Obrady odbywają w ramach projektu pt. ,,Młody Obywatel - program przedsiębiorczości i partycypacji w życiu publicznym młodzieży z obszaru SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu". 

22 grudnia 2015
Czytaj więcej o: I sesja Młodzieżowej Rady Gminy Milejczyce

II sesja Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Łosice

Powiększ zdjęcie

21 grudnia br. odbyła się druga sesja Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Łosice. Podczas sesji Przewodniczący Młodzieżowej Rady przekazał informacje o działaniach podjętych między sesjami. Rada podjęła również uchwałę w sprawie posługiwania się pieczecią MRMiG Łosice. Na podsumowanie spotkania wszyscy złożyli sobie świąteczne życzenia i podzielili się opłatkiem.

22 grudnia 2015
Czytaj więcej o: II sesja Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Łosice

II sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drohiczynie

Powiększ zdjęcie

21 grudnia br. odbyła się druga sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drohiczynie. Celem spotkania było opracowanie planu pracy MRG w Drohiczynie na 2016r. Na zakończenie wszyscy złożyli sobie życzenia Bożo Narodzeniowe i Noworoczne oraz podzielili się opłatkiem.

22 grudnia 2015
Czytaj więcej o: II sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drohiczynie

Konsultacje społeczne - cele, wskaźniki, plan działania

SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu" zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD do włączenia się w konsultacje społeczne dotyczące celów, wskaźników i planu działania na lata 2014-2020. Uwagi można zgłaszać na specjalnym formularzu do 21.12.2015r., liczy się data wpływu formularza do biura LGD (mail, poczta, osobiście). Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

16 grudnia 2015
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne - cele, wskaźniki, plan działania

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Milejczyce 12.12.2015r.

Powiększ zdjęcie

12 grudnia br. w Gimnazjum w Milejczycach odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy. Do Młodzieżowej Rady Gminy wybranych zostało 15 osób. Wszystkim nowowybranym Radnym serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy. Powołanie i funkcjonowanie Młodzieżowych Rad Gminy jest jednym z działań realizowanych w ramach projektu pt. ,,Młody Obywatel - program przedsiębiorczości i partycypacji w życiu publicznym młodzieży z obszaru SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu".

16 grudnia 2015
Czytaj więcej o: Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Milejczyce 12.12.2015r.

Konsultacje społeczne - zasady wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD do włączenia się w konsultacje społeczne dotyczące zasad wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru na lata 2014-2020. Uwagi można zgłaszać na specjalnym formularzu do 21.12.2015r., liczy się data wpływu formularza do biura LGD (mail, poczta, osobiście). Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

16 grudnia 2015
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne - zasady wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru