Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Szkolenie z działania 19.2

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów, dotyczące wsparcia w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie planowanego naboru nr 16/2017 tj. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Wnioskodawcą w tym zakresie może być osoba prawna czyli. JST oraz stowarzyszenia posiadające osobowość prawną.

25 października 2017
Czytaj więcej o: Szkolenie z działania 19.2

Wizyta studyjna w powiecie sandomierskim

Powiększ zdjęcie

W dniach 20-22 października mieszkańcy naszego terenu uczestniczyli w wizycie studyjnej w powiecie sandomierskim. Poznawaliśmy dobre praktyki w zakresie współpracy przedsiębiorców, tworzenia sieci współpracy, szlaków, promocji produktów regionalnych, rozwoju turystyki i informacji turystycznej w tym rozwoju przedsiębiorczości przetwórczej na przykładzie inkubatora przetwórstwa. Dziękuję wszystkim za aktywne uczestnictwo i zapraszam do obejrzenia zdjęć.

24 października 2017
Czytaj więcej o: Wizyta studyjna w powiecie sandomierskim

Warsztaty aktywizujące w Czarnej Wielkiej

Powiększ zdjęcie

W piątek 20 października w świetlicy wiejskiej w Czarnej Wielkiej w gminie Grodzisk odbyło się ostatnie spotkanie w ramach  Warsztatów  Aktywizujących pt. „Warsztaty z odzyskiwanych materiałów”. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.

23 października 2017
Czytaj więcej o: Warsztaty aktywizujące w Czarnej Wielkiej

"Dzień Kukurydzy" w Ruchnie koło Węgrowa

Powiększ zdjęcie

Wczoraj uczestniczyliśmy w spotkaniu polowym plantatorów kukurydzy w Ruchnie koło Węgorwa. Podczas imprezy zorganizowaliśmy stoisko promocyjno - informacyjne, gdzie odwiedzający nasze stoisko mieli możliwość zapoznania się z naszą ofertą turystyczną. Dla najmłodszych uczestników przygotowaliśmy animacje w postaci gier i zabaw edukacyjnychDziękujemy bardzo Panu Jackowi Kobylińskiemu za zaproszenie.

23 października 2017
Czytaj więcej o: "Dzień Kukurydzy" w Ruchnie koło Węgrowa

Informacja do wyniku naboru 9/2017 - Zachowanie Dziedzictwa Lokalnego

Informacja do wyniku naboru 10/2017 - Budowa lub Przebudowa Publicznych Dróg Gminnych lub Powiatowych

Informacja do wyniku naboru 11/2017 - Budowa lub Przebudowa Ogólnodostępnej i Niekomercyjnej Infrastruktury Turystycznej lub Rekreacyjnej, lub Kulturalnej

Wyniki naboru 15/2017 – Inicjatywa lokalna w społecznościach

Wyjazd studyjny pt. „W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań" do Niemiec

Powiększ zdjęcie

W dniach 09 - 13 października 2017 r. przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z województwa podlaskiego, w tym reprezentanci Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu” wzięli udział w wyjeździe studyjnym pt. „W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań" do Niemiec (region Frankonia) zorganizowanym przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego.

19 października 2017
Czytaj więcej o: Wyjazd studyjny pt. „W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań" do Niemiec

SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu" laureatem konkursu "Eko-Leader LGD"

Powiększ zdjęcie

SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu" zostało laureatem konkursu ,,Eko-Leader LGD" za zgłoszenie dobrej praktyki zrealizowanej w ramach PROW 2007-2013 pt. ,,Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Podlaskiego Ogrodu Ziołowego poprzez zakup tabliczek i etykiet do opisu roślin" złożonej przez Ziołowy Zakątek Angielczyk s.j. 

19 października 2017
Czytaj więcej o: SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu" laureatem konkursu "Eko-Leader LGD"

Szkolenie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 „Wsparcie aktywności seniorów w lokalnej społeczności”

Powiększ zdjęcie

W dniu 18 października 2017r. w Drohiczynie odbyło się szkolenie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 „Wsparcie aktywności seniorów w lokalnej społeczności”. Spotkanie miało na celu omówienie szczegółowych warunków, grupę docelową i tryb przyznawania pomocy w ramach planowanego naboru. W trakcie szkolenia zaprezentowano także etapy oceny wniosku oraz lokalne kryteria wyboru operacji. Omówiono również zasady projektów realizowanych w partnerstwie, listę warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie EFS. Wszystkim uczestnikom szkolenia dziękujemy za przybycie.

18 października 2017
Czytaj więcej o: Szkolenie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 „Wsparcie aktywności seniorów w lokalnej społeczności”