Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Warsztat turystyczny 11.12.2017r.

Powiększ zdjęcie

Stworzenie konkurencyjnej oferty turystycznej Regionu Nadbużańskiego było tematem przewodnim podczas warsztatu turystycznego 11 grudnia br. W spotkaniu wzięli udział przewodnicy turystyczni, osoby związane z obsługą ruchu turystycznego, organizacje pozarządowe działające w sferze turystyki,  przedstawiciele JST, przedsiębiorcy, producenci lokalni z obszaru LGD oraz osoby zainteresowane turystyką na terenie nadbużańskim. Spotkanie zostało podzielone na trzy części.           

12 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Warsztat turystyczny 11.12.2017r.

Spotkanie informacyjne w zakresie wzsparcia ze środków EFS

Komunikat z dnia 08 grudnia 2017r., nabór nr 18/2017

Komunikat z dnia 08 grudnia 2017r. nabór nr 18/2017, dotyczący zmiany wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPOWP (EFS).

Dotyczy naboru nr 18/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.3 Wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieży w czasie wolnym, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój Lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, typ projektu nr 10 – Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywajacych trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, informuje, iż w wyniku zmiany Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA2014 EFS) dla RPOWP - wersja 2.0.2, zmianie uległ WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH RPOWP (EFS).

 

8 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Komunikat z dnia 08 grudnia 2017r., nabór nr 18/2017

Zapraszamy na warsztat turystyczny 11.12.2017r.

W ten weekend będziemy uczestniczyć na targach w Jasionce k. Rzeszowa. Zapraszamy.

Bezpłatne Szkolenie

Zapraszamy na warsztat turystyczny

Zapraszamy na szkolenie dotyczące „Konkurencyjnego wyboru wykonawcy w ramach PROW na lata 2014-2020”

Zapraszamy na szkolenie wnioskodawców, których operacje zostały wybrane przez SLGD „Tygiel Doliny Bugu” do realizacji i mieszczą się w limicie środków z naboru nr:

* 2/2016 oraz 8/2017 – rozwijanie działalności gospodarczej;

* 4/2017 – tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych;

* 5/2017 - wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (dotyczący przedsięwzięcia: Edukacja na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym);

* 6/2017 - wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym (dotyczący przedsięwzięcia:Projekty sieciujące ofertę LGD).

Szkolenie dotyczyć będzie „Konkurencyjnego wyboru wykonawcy w ramach PROW na lata 2014-2020”.

Szkolenie odbędzie się w Drohiczynie  w dniu 14.12.2017r. o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej w Zespole Szkół w Drohiczynie ul. Warszawska 51, 17-312 Drohiczyn.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!!

Program szkolenia (pobierz plik)

5 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Zapraszamy na szkolenie dotyczące „Konkurencyjnego wyboru wykonawcy w ramach PROW na lata 2014-2020”

Komunikat do naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2

Informujemy, iż 1 grudnia 2017r. zostały zmienione instrukcje wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dotyczące przyznania pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Zmieniony dokument został zaktualizowany w aktualnych ogłoszeniach o naborze. 

4 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Komunikat do naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2

KONKURS FILMOWY

Regulamin konkursu (pobierz plik)

Karta zgłoszenia (pobierz plik)

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów (pobierz plik)

4 grudnia 2017
Czytaj więcej o: KONKURS FILMOWY

Informacja do wypoczynku zimowego 2018r

Informujemy, iż w ramach ogłoszonych turnusów na wypoczynek zimowy:        
a) do Białego Dunajca w terminie 13.01.2018r. – 22.01.2018r.,     
b) do Białego Dunajca w terminie 23.01.2018r. – 01.02.2018r.     
c) do Korycin w terminie 14.01.2018r. – 23.01.2018r. istnieje możliwość zgłoszenia również dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie są ubezpieczeni w ZUS.        
Na każdy turnus przewidujemy 45 uczestników, w tym 40 których rodzice/prawni opiekunowie są ubezpieczeni w KRUS oraz max. 5 uczestników, których rodzice/prawni opiekunowie są ubezpieczeni w ZUS. W przypadku braku chętnych uczestników z ZUS miejsca zostaną rozdysponowane wśród uczestników z KRUS. Należy pamiętać, iż koszty wyjazdu dziecka których rodzice/prawni opiekunowie są ubezpieczeni w ZUS wynosi 1150,00 zł/os. do Białego Dunajca, 1050,00 zł/os. do Korycin. Koszt wyjazdu dziecka na KRUS nie uległ zmianie.
W dalszym ciągu o zakwalifikowaniu się na dany turnus decyduje data wpływu dokumentacji zgłoszeniowej do biura LGD.
Turnusy zostaną zrealizowane w przypadku otrzymania dofinansowania z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz odpowiedniej ilości zgłoszeń na dany turnus.

4 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Informacja do wypoczynku zimowego 2018r