Jesteś tutaj: Start


Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Rekonstrukcja walk stoczonych podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r.

Powiększ zdjęcie

W dniu 13.09 uczestniczyliśmy w rekonstrukcji historycznej bitwy nad Bugiem w 100-letnią rocznicę wojny polsko-bolszewckiej 1920 r., która odbyła się w Chutkowicach w gminie Drohiczyn. Po stoczonej bitwie można było posłuchać pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Kameralnego KOE z Sokołowa Podlaskiego a na zakończenie zaśpiewał i zagrał Łukasz Kraujutowicz.

Podczas imprezy zorganizowaliśmy stoisko promocyjno - informacyjne, w ramach którego promowaliśmy obszar działania naszego stowarzyszenia. Odwiedzający nasze stoisko mogli zapoznać się z naszą ofertą turystyczną oraz skosztować lokalnych soków i tradycyjnego sękacza.

Wydarzenie po raz pierwszy organizowane na terenie gminy Drohiczyn przyciągnęło tłumy widzów, którzy zjawili się nad Bugiem całymi rodzinami. 

Organizatorami wydarzenia byli: Szwadron Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Gmina Drohiczyn, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie.

 

14 września 2020
Czytaj więcej o: Rekonstrukcja walk stoczonych podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r.

Wyjazd studyjny pn. “Produkt lokalny szansą na rozwój Podlasia Nadbużańskiego”

Wyjazd studyjny pn. "Szlakiem - jabłkowym - wyjazd studyjny do Austrii"

Zmienione rozporządzenie 19.2

Informujemy, iż w dniu 10 września 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1555).

Zmiany dotyczą w szczególności Beneficjentów realizujących operacje w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej.

Pobierz plik (tekst jednolity Rozporządzenia)

Pobierz plik (Rozporządzenie z widocznymi zminami i komentarzem)

14 września 2020
Czytaj więcej o: Zmienione rozporządzenie 19.2

Nabór uczestników do projektu „Rozszerzenie oferty świetlicy środowiskowej w Siemiatyczach”

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

Informacja o zrealizowanym projekcie grantowym pt. Infrastruktura kulturalna na obszarze SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu".

REGIONALNY KONKURS GRANTOWY "RÓWNAĆ SZANSE"

Informacja dotycząca imprezy promocyjnej "Magia lat 20-tych"

Informujemy, iż tegoroczna impreza pn. „Magia lat 20-tych”, która miała się odbyć w dniu 27.09.2020 r. w miejscowości Korczew nie odbędzie się.


 

21 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Informacja dotycząca imprezy promocyjnej "Magia lat 20-tych"

KONSULTACJE SPOŁECZNE. PROCEDURA AKTUALIZACJI LSR

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu” w związku z aneksem do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego została zobowiązana do przeprowadzenia aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z powyższym usuwa się podział na kamienie milowe w Planie Działania tj. 2016-2018, 2019- 2021, 2022-2023  pozostawiając łączne wartości dla okresu 2016-2023 oraz koszty funkcjonowania w LSR podaje się w walucie euro. Po przeanalizowaniu stopnia osiągnięcia wskaźników na koniec lipca 2020 r. większość wskaźników została osiągnięta, część była niedoszacowana, były też wskaźniki, które należało usunąć. Koszty zaplanowane na bieżące funkcjonowanie biura były niedoszacowane, w związku z tym należy przesunąć część środków z działań animacyjnych. LGD planuje pozyskiwać dofinansowania z konkursów zewnętrznych na działania animacyjne dotychczas prowadzone na obszarze.  W związku z tym w całym dokumencie naniesiono stosowne zmiany zgodnie z załączoną LSR.  

LGD  przeprowadza konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju, w terminie od 21.08.2020 r. do 04.09.2020 r. Ewentualne uwagi można wnosić poprzez Formularz konsultacyjny do Projektu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 z dnia 20.08.2020 r., który należy przesłać na e-mail: biuro@tygieldolinybugu.pl, pocztą tradycyjną na adres: ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn lub dostarczyć osobiście do biura LGD. Liczy się data wpływu formularza.

Projekt zmian w LSR – ( POBIERZ PLIK )

Projekt LSR – ( POBIERZ PLIK )

Zachęcamy do zgłaszania propozycji na formularzu konsultacyjnym zamieszczonym poniżej!

Formularz konsultacyjny – ( POBIERZ PLIK )

20 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: KONSULTACJE SPOŁECZNE. PROCEDURA AKTUALIZACJI LSR

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Korczew