Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Operacja pn. Świadczenia usług mobilnych fizjoterapeutycznych oraz wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Operacja pn. „Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej w Korczewie i Placu zabaw w Nowym Bartkowie”

Powiększ zdjęcie

Operacja pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Tokary, gm. Korczew”

Powiększ zdjęcie

Serdecznie zapraszamy do udziału w "Konferencji Agroturystycznej"

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich serdecznie zaprasza do udziału w przedsięwzięciu pn. ”Konferencja Agroturystyczna”, które odbędzie się 28 września 2018 r. w Ziołowym Zakątku, Koryciny 73B, 17-315 Grodzisk (województwo podlaskie). Przedsięwzięcie kierowane jest w szczególności do kwaterodawców z obszaru województwa podlaskiego, podmiotów zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej z zakresu turystyki wiejskiej oraz samorządów i instytucji działających na rzecz turystyki.

18 września 2018
Czytaj więcej o: Serdecznie zapraszamy do udziału w "Konferencji Agroturystycznej"

Nabór uczestników do projektu "Dla Siemiatycz Razem"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach wraz z Partnerem Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr zaprasza do udziału w Projekcie:

 

„Dla Siemiatycz Razem”

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach: Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

 

Cel główny projektu:

Podniesienie aktywności 44 mieszkańców miasta Siemiatycze zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przy wykorzystaniu instrumentów aktywnej integracji w ramach Programu Aktywności Lokalnej.

 

Grupa docelowa:

44 osoby (20 kobiet i  24 mężczyzn) zamieszkujące miasto Siemiatycze, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożone ubóstwem, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej oraz osoby długotrwale bezrobotne, nieaktywne zawodowe z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi, wykazujące bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

 

                         Okres realizacji projektu od 01.09.2018r do 31.08.2019r.

 

Ogólna wartość projektu wynosi  439 676,90 zł, z czego 417 693,04 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, natomiast 21 983,86 zł wynosi wkład własny gminy.

 

Wsparcie świadczone w ramach projektu jest bezpłatne i obejmuje:

 

• warsztaty kompetencji społecznych,

• warsztaty prawne,

• warsztaty z profilaktyki agresji i przemocy,

• grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe,

• warsztaty integrujące społeczność – wikliniarstwo i koronkarstwo,

• cykl pikników integracyjnych,

• szkolenia zawodowe ( opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej – siostra PCK, pomoc kuchenna,  

   robotnik gospodarczy z uprawnieniami 1 kW, robotnik gospodarczy z modułem brukarz),

• płatne staże zawodowe (3 miesiące).

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zamieszkałe na terenie Miasta Siemiatycze:

  • w wieku aktywności zawodowej,
  • bezrobotne,
  • korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
  • nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi,
  • bezradne w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

 

Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie będzie odbywać się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Dla Siemiatycz Razem” wprowadzonego zarządzeniem
Nr 18/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach z dnia 14 września 2018r.

18 września 2018
Czytaj więcej o: Nabór uczestników do projektu "Dla Siemiatycz Razem"

Szkolenie strategiczne „Digital marketing i media społecznościowe”

Powiększ zdjęcie

W dniach 05-06 września ze środków KSOW 2014-2020 organizowaliśmy szkolenie strategiczne „Digital marketing i media społecznościowe”. Szkolenie przyczyniło się do aktywizacji i doradztwa na rzecz beneficjentów i prawidłowej realizacji budżetu poprzez dostarczenie najnowszej, praktycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania mediami społecznościowymi oraz obszarem Digital. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywne uczestnictwo. 

 

7 września 2018
Czytaj więcej o: Szkolenie strategiczne „Digital marketing i media społecznościowe”

Zapraszamy rolników do udziału w projekcie „GO Agri BIO”

 

Szczegółowe informacje rekrutacyjne (pobierz plik)

Formularz rekrutacyjny (pobierz plik)

3 września 2018
Czytaj więcej o: Zapraszamy rolników do udziału w projekcie „GO Agri BIO”

KONKURS PLASTYCZNY "Moje Wspomnienia z Wakacji"

 

Regulamin konkursu plastycznego (pobierz plik)

Karta zgłoszenia na konkurs plastyczny (pobierz plik)

3 września 2018
Czytaj więcej o: KONKURS PLASTYCZNY "Moje Wspomnienia z Wakacji"

Impreza "4M" już za nami!

Powiększ zdjęcie

26 sierpnia br. odbyła się ósma edycja imprezy promocyjnej 4M - (mąka, mleko, mięso, miód) w Repkach. Imprezę współorganizowali: Gmina Repki, Gminny Ośrodek Kultury w Repkach, Bernard Górski - właściciel Młyna "Bracia Górscy" z Repek, lokalny przedsiębiorca oraz członek LGD, Andrzej Minarczuk - Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kosowie Lackim, Piotr Kunicki - właściciel Pasieki Nadbużańskiej ze Skrzeszewa, Kazimierz Świderski - właściciel Zakładów Mięsnych Świderscy z Kosowa Lackiego.

27 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Impreza "4M" już za nami!

"4M" czyli mąka, mięso, miód i mleko

SZKOLENIE „PRZYZAGRODOWY CHÓW GĘSI SZANSĄ NA AKTYWIZACJĘ MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH”