Jesteś tutaj: Start


Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

II sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drohiczynie

Powiększ zdjęcie

21 grudnia br. odbyła się druga sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drohiczynie. Celem spotkania było opracowanie planu pracy MRG w Drohiczynie na 2016r. Na zakończenie wszyscy złożyli sobie życzenia Bożo Narodzeniowe i Noworoczne oraz podzielili się opłatkiem.

22 grudnia 2015
Czytaj więcej o: II sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drohiczynie

Konsultacje społeczne - cele, wskaźniki, plan działania

SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu" zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD do włączenia się w konsultacje społeczne dotyczące celów, wskaźników i planu działania na lata 2014-2020. Uwagi można zgłaszać na specjalnym formularzu do 21.12.2015r., liczy się data wpływu formularza do biura LGD (mail, poczta, osobiście). Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

16 grudnia 2015
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne - cele, wskaźniki, plan działania

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Milejczyce 12.12.2015r.

Powiększ zdjęcie

12 grudnia br. w Gimnazjum w Milejczycach odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy. Do Młodzieżowej Rady Gminy wybranych zostało 15 osób. Wszystkim nowowybranym Radnym serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy. Powołanie i funkcjonowanie Młodzieżowych Rad Gminy jest jednym z działań realizowanych w ramach projektu pt. ,,Młody Obywatel - program przedsiębiorczości i partycypacji w życiu publicznym młodzieży z obszaru SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu".

16 grudnia 2015
Czytaj więcej o: Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Milejczyce 12.12.2015r.

Konsultacje społeczne - zasady wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD do włączenia się w konsultacje społeczne dotyczące zasad wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru na lata 2014-2020. Uwagi można zgłaszać na specjalnym formularzu do 21.12.2015r., liczy się data wpływu formularza do biura LGD (mail, poczta, osobiście). Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

16 grudnia 2015
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne - zasady wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru

Walne Zebranie Członków LGD 28.12.2015r.

Zapraszamy Członków SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu" na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się  28 grudnia 2015r. o godz. 10.00 w Drohiczynie ul. Warszawska 51 (Zespół Szkół sala konferencyjna). Prosimy o niezawodne i punktualne przybycie.

15 grudnia 2015
Czytaj więcej o: Walne Zebranie Członków LGD 28.12.2015r.

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Dziadkowice 14.12.2015r.

Powiększ zdjęcie

14 grudnia br. w Gimnazjum w Dziadkowicach odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy. Do Młodzieżowej Rady Gminy wybranych zostało 15 osób. Wszystkim nowowybranym Radnym serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy. Powołanie i funkcjonowanie Młodzieżowych Rad Gminy jest jednym z działań realizowanych w ramach projektu pt. ,,Młody Obywatel - program przedsiębiorczości i partycypacji w życiu publicznym młodzieży z obszaru SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu".

15 grudnia 2015
Czytaj więcej o: Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Dziadkowice 14.12.2015r.

Konsultacje społeczne - diagnoza i analiza SWOT

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD do włączenia się w konsultacje społeczne dotyczące zapisów diagnozy i analizy SWOT w odniesieniu do realizacji LSR na lata 2014-2020. Uwagi można zgłaszać na specjalnym formularzu do 21.12.2015r., liczy się data wpływu formularza do biura LGD (mail, poczta, osobiście). Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

14 grudnia 2015
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne - diagnoza i analiza SWOT

I Obrady Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Łosice

Powiększ zdjęcie

11 grudnia br. odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Łosice. Podczas spotkania wybrano Prezydium Rady oraz Komisję Rewizyjną. Obrady odbywają w ramach projektu pt. ,,Młody Obywatel - program przedsiębiorczości i partycypacji w życiu publicznym młodzieży z obszaru SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu". 

11 grudnia 2015
Czytaj więcej o: I Obrady Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Łosice

III spotkanie z działania Wsparcie działalności samorządu uczniowskiego

Powiększ zdjęcie

W dniach 9-11.12. br. odbyło się trzecie spotkanie w 15-stu szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dla uczniów zgłoszonych do działania Wsparcie działalności samorządu uczniowskiego w ramach projektu pt. "Młody Obywatel - Program Przedsiębiorczości i Partycypacji w życiu publicznym młodzieży z obszaru działania SLGD "Tygiel Doliny Bugu". Tematem spotkania były zagadnienia związane z liderostwem. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach realizacji zadania publicznego współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

11 grudnia 2015
Czytaj więcej o: III spotkanie z działania Wsparcie działalności samorządu uczniowskiego

I sesja Młodzieżowej Rady Gminy Perlejewo

Powiększ zdjęcie

10 grudnia br. odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Gminy Perlejewo. Podczas spotkania wybrano Prezydium Rady oraz Komisję Rewizyjną. Obrady odbywają w ramach projektu pt. ,,Młody Obywatel - program przedsiębiorczości i partycypacji w życiu publicznym młodzieży z obszaru SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu". 

11 grudnia 2015
Czytaj więcej o: I sesja Młodzieżowej Rady Gminy Perlejewo

Konsultacje społeczne - monitoring i ewaluacja

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD do włączenia się w konsultacje społeczne dotyczące monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju na lata 2014-2020. Uwagi można zgłaszać na specjalnym formularzu do 14.12.2015r., liczy się data wpływu formularza do biura LGD (mail, poczta, osobiście). Pozyskane informacje zostaną wykorzystane do opracowania zasad monitorowania i ewaluacji. Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

8 grudnia 2015
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne - monitoring i ewaluacja