Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Zapraszamy na warsztat turystyczny 11.12.2017r.

W ten weekend będziemy uczestniczyć na targach w Jasionce k. Rzeszowa. Zapraszamy.

Bezpłatne Szkolenie

Zapraszamy na warsztat turystyczny

Zapraszamy na szkolenie dotyczące „Konkurencyjnego wyboru wykonawcy w ramach PROW na lata 2014-2020”

Zapraszamy na szkolenie wnioskodawców, których operacje zostały wybrane przez SLGD „Tygiel Doliny Bugu” do realizacji i mieszczą się w limicie środków z naboru nr:

* 2/2016 oraz 8/2017 – rozwijanie działalności gospodarczej;

* 4/2017 – tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych;

* 5/2017 - wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (dotyczący przedsięwzięcia: Edukacja na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym);

* 6/2017 - wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym (dotyczący przedsięwzięcia:Projekty sieciujące ofertę LGD).

Szkolenie dotyczyć będzie „Konkurencyjnego wyboru wykonawcy w ramach PROW na lata 2014-2020”.

Szkolenie odbędzie się w Drohiczynie  w dniu 14.12.2017r. o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej w Zespole Szkół w Drohiczynie ul. Warszawska 51, 17-312 Drohiczyn.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!!

Program szkolenia (pobierz plik)

5 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Zapraszamy na szkolenie dotyczące „Konkurencyjnego wyboru wykonawcy w ramach PROW na lata 2014-2020”

Komunikat do naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2

Informujemy, iż 1 grudnia 2017r. zostały zmienione instrukcje wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dotyczące przyznania pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Zmieniony dokument został zaktualizowany w aktualnych ogłoszeniach o naborze. 

4 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Komunikat do naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2

KONKURS FILMOWY

Regulamin konkursu (pobierz plik)

Karta zgłoszenia (pobierz plik)

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów (pobierz plik)

4 grudnia 2017
Czytaj więcej o: KONKURS FILMOWY

Informacja do wypoczynku zimowego 2018r

Informujemy, iż w ramach ogłoszonych turnusów na wypoczynek zimowy:        
a) do Białego Dunajca w terminie 13.01.2018r. – 22.01.2018r.,     
b) do Białego Dunajca w terminie 23.01.2018r. – 01.02.2018r.     
c) do Korycin w terminie 14.01.2018r. – 23.01.2018r. istnieje możliwość zgłoszenia również dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie są ubezpieczeni w ZUS.        
Na każdy turnus przewidujemy 45 uczestników, w tym 40 których rodzice/prawni opiekunowie są ubezpieczeni w KRUS oraz max. 5 uczestników, których rodzice/prawni opiekunowie są ubezpieczeni w ZUS. W przypadku braku chętnych uczestników z ZUS miejsca zostaną rozdysponowane wśród uczestników z KRUS. Należy pamiętać, iż koszty wyjazdu dziecka których rodzice/prawni opiekunowie są ubezpieczeni w ZUS wynosi 1150,00 zł/os. do Białego Dunajca, 1050,00 zł/os. do Korycin. Koszt wyjazdu dziecka na KRUS nie uległ zmianie.
W dalszym ciągu o zakwalifikowaniu się na dany turnus decyduje data wpływu dokumentacji zgłoszeniowej do biura LGD.
Turnusy zostaną zrealizowane w przypadku otrzymania dofinansowania z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz odpowiedniej ilości zgłoszeń na dany turnus.

4 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Informacja do wypoczynku zimowego 2018r

PROJEKT "JESTEM SUPER" DROHICZYN

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie informuje, iż dnia 01.12.2017 rozpoczyna się realizacja projektu „Jestem Super!” – programy pracy z dziećmi i młodzieżą w czasie wolnym”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

1 grudnia 2017
Czytaj więcej o: PROJEKT "JESTEM SUPER" DROHICZYN

Wypoczynek Zimowy 2018

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” informuje, że przeprowadza rekrutację wstępną na wypoczynek zimowy dla dzieci rolników w ramach promocji i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników

30 listopada 2017
Czytaj więcej o: Wypoczynek Zimowy 2018

Serdecznie zapraszamy na Warsztat turystyczny „Stworzenie konkurencyjnej oferty turystycznej regionu nadbużańskiego”