Grupa robocza przy LGD ds. turystyki i rozwoju gospodarczego regionu- Zapraszamy do zgłaszania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 grudnia 2017

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” planuje utworzyć grupę roboczą przy LGD ds. turystyki i rozwoju gospodarczego regionu. Grupa ma za zadanie pobudzenie współpracy i działań w zakresie rozwoju turystyki, promocji, przedsiębiorczości na terenie stowarzyszenia. Utworzenie takiej grupy będzie narzędziem do wymiany doświadczeń, pomysłów, generowania projektów i inicjatyw w zakresie rozwoju turystyki i przedsiębiorczości. Osoby, które są zainteresowane przystąpieniem do tej grupy prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie na adres specjalista@tygieldolinybugu.pl do dnia 29 grudnia 2017 roku do godz. 15.00.

ZASADY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO GRUPY ROBOCZEJ

  1. Członkiem grupy roboczej może być osoba fizyczna.
  2. Jeden podmiot w grupie roboczej może reprezentować max. 1 osoba.
  3. Członkostwo w grupie roboczej jest nieodpłatne i dobrowolne.
  4. Członek nie pobiera wynagrodzenia za udział w grupie roboczej.
  5. Grupa robocza spotyka się min. 4 razy w roku.
  6. Każde spotkanie grupy roboczej jest protokołowane.
  7. Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnictwa, zarząd stowarzyszenia podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia.
  8. Pracę w grupie roboczej koordynuje biuro SLGD „Tygiel Doliny Bugu. 

Formularz zgłoszeniowy (pobierz plik)