Informacja do naboru 18/2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 grudnia 2017

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu” informuje, iż w naborze  18/2017 przeprowadzonym w terminie 11.12.2017r. do 22.12.2017r. typ projektu 10 Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  przedsięwzięcie 1.1.3 Wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieży w czasie wolnym nie wpłynął żaden wniosek.