Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

Podpisanie umów z Grantobiorcami wybranymi do realizacji zadań w ramach naboru 2/2019/G.

4 lutego 2020

Ochotnicza Straż Pożarna w Natolinie, Ochotnicza Straż Pożarna w Długich Kamieńskich, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Ochotnicza Straż Pożarna w Korczewie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Kajance 3 lutego 2020 r. podpisali umowy na realizację zadań w zakresie infrastruktury kulturalnej na obszarze SLGD „Tygiel Doliny Bugu". W ramach zadania nastąpi remont, wyposażenie świetlic oraz zakup sceny mobilnej .Operacja dofinansowana ze środków PROW na lata 2014-2020.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie