Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

Podpisanie umów z Grantobiorcami wybranymi do realizacji zadań w ramach naboru 1/2020/G

16 września 2020

Ochotnicza Straż Pożarna w Korczewie, Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzeszewie, Ochotnicza Straż Pożarna w Łuzkach, Lokalna Organizacja Turystyczna „LOT nad Bugiem” oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Hołubla w dniu 16 września 2020 r. podpisali umowy na realizację zadań w zakresie:

- Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,

- Zachowania dziedzictwa lokalnego,

- Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, oraz

- Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Grantobiorcy zrealizują następujące zadania:

ZADANIE 1 pn.: „Aktywna integracja mieszkańców miejscowości Łuzki”.

ZADANIE 2 pn.: „Organizacja zajęć fitness na terenie gminy Korczew”. 

ZADANIE 3 pn.: Jubileusz 100- lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzeszewie". 

ZADANIE 4 pn.: Pobudzenie aktywności Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Hołubla".

ZADANIE 5 pn.: Podnoszenie wiedzy wśród podmiotów świadczących usługi turystyczne na Podlasiu Nadbużańskim".

Realizacja zadań odbywa się w ramach projektu grantowego pt. Wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze SLGD ,,Tygiel Doliny  Bugu” – etap I. Operacja dofinansowana ze środków PROW na lata 2014-2020.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie