Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU "Wzmacniamy tradycje- animacja społeczności lokalnej (SL) I”.

10 czerwca 2021

 

 

REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Załączniki do niniejszego regulaminu:

Załącznik nr 1 Kwestionariusz zgłoszeniowy.

Załącznik nr 2 Deklaracja udziału w projekcie.

Załącznik nr 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Załącznik nr 4 Oświadczenie o jednoczesnym niekorzystaniu z takich samych form wsparcia w ramach projektów realizowanych w osiach głównych.

Załącznik nr 5 Oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku.

Załącznik nr 6 Oświadczenie o korzystaniu z POPŻ.