KONFERENCJA TURYSTYCZNA

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 października 2021

Dnia 7 października 2021 roku w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Ziołowym Zakątku odbyła się konferencja turystyczna w ramach projektu współpracy „Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej” realizowanego przez SLGD „Tygiel Doliny Bugu” i Lokalną Grupę Działania PRYM.

Podczas konferencji:

- Anna Kołodziej – koordynatorka projektu z LGD PRYM zaprezentowała założenia projektu współpracy;

- Izabela Stelmańska – Prezes Zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej omówiła pomysły na turystykę wiejską na obszarze rozproszonym, zróżnicowanym co do atrakcyjności turystycznej w okresie pandemii, współpraca regionalna w ramach rozwoju turystyki;

- Andrzej Kołłątaj – Prezes Polskiej Izby Turystyki Oddział w Łodzi przedstawił tematykę rozwoju turystyki krajowej i perspektywy współpracy branży turystycznej z firmami z terenów wiejskich;

- Wojciech Cymbalisty oraz Marta Bokun – Pracownicy Biura Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej omówili temat sieciowania punktów IT, najlepsze rozwiązania w zakresie promocji zróżnicowanego regionu pod względem turystycznym.

Następnie odbył się panel dyskusyjny – prowadzony przez Justynę Paluch Wiceprezes Lokalnej Organizacji Turystycznej LOT nad Bugiem, na którym poruszono wiele tematów i problemów związanych z turystyką.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz zaproszonym gościom za aktywny udział.

Konferencja realizowana była w ramach operacji pn. „Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej” mającej na celu utworzenie sieci lokalnych punktów informacji turystycznej, które powstaną na bazie istniejącej infrastruktury turystycznej, gastronomicznej, noclegowej; integracja środowisk działających w sferze turystyki; inwentaryzacja ofert: turystycznej, edukacyjnej, gastronomicznej; przeszkolenie osób prowadzących punkty SLIT z obsługi małego ruchu turystycznego; promocja obszaru obydwu LGD, która współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19. 3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie