Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

Szkolenie "Psychologia sprzedaży i zachowań klienta" - 4-6 październik 2010r.

6 września 2010

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zorganizowało właścicielom przedsiębiorstw oraz ich pracownikom szkolenie pt. "Psychologia sprzedaży i zachowań klienta".

Szkolenie odbyło się w trzech następujących miejscowościach:


Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie odpowiedniej karty zgłoszenia i wysłanie (e-mailem) na adres biuro@tygieldolinybugu.pl . O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje data wpływu karty
zgłoszenia do biura LGD. Szkolenie jest finansowane  ze środków LEADER, w ramach PROW 2007-2013, Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Szkolenie jest bezpłatne.

Karta zgłoszenia Łosice - pobierz plik
Karta zgłoszenia Drohiczyn - pobierz plik
Karta zgłoszenia Repki - pobierz plik
Program szkolenia - pobierz plik

Pliki do pobrania