Nabór zgłoszeń do Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 lipca 2015

Wystartował nabór zgłoszeń do pierwszej w Polsce nagrody w pełni dedykowanej osobom działającym na rzecz rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w swoich firmach i otoczeniu biznesu. Inicjatywa realizowana jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a honorowy patronat nad nią objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.  Ideą nagrody jest przekonanie, że wszystkie zmiany w biznesie mają swoich inicjatorów i twórców, a za działaniami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu stoją konkretni ludzie. Poprzez swoją codzienną pracę i zaangażowanie sprawiają oni, że firmy pozytywnie wpływają na swoje otoczenie, zarówno społeczno-gospodarcze jak i przyrodnicze. Mogą być to zarówno osoby na co dzień realizujące projekty CSR-owe, inżynierowie inicjujący zmiany ograniczające zużycie odpadów czy emisję gazów cieplarnianych czy nawet społecznicy przekonujący biznes do tego, że warto być odpowiedzialnym. Nagroda ma wyróżnić tych spośród nich, którzy swoim osobistym zaangażowaniem i kreatywnym podejściem przyczyniają się do upowszechniania idei CSR w Polsce, a ich działania i decyzje wpływają na standardy obowiązujące w przedsiębiorstwach.

Zgłoszenia osób, które sprawiają, że zarządzanie biznesem w sposób odpowiedzialny staje się standardem w Polsce, będą przyjmowane do 14 sierpnia. Kandydatury należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego pod linkiem: http://odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda/. Zaangażować mogą się zarówno pracownicy sektora biznesu, jak i podmiotów niebiznesowych: administracji publicznej, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, organizacji otoczenia biznesu. Pod uwagę będą brane działania podjęte w 2014 roku – kandydaci oceniani będą pod względem efektów ich aktywności, oryginalności pomysłu, podejmowanej współpracy w ramach realizowanych projektów oraz zaangażowania i adekwatności. Laureatów wybierze rada złożona z ekspertów z różnych dziedzin, przyznając trofea maksymalnie trzem osobom w kategoriach Biznes i Sektor pozabiznesowy. Zdobędą oni tytuł „Człowieka, który zmienia biznes 2014 roku” oraz prestiżową statuetkę Nagrody. W tym roku w związku z obchodami 15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce wręczona zostanie Nagroda Jubileuszowa. Ponadto widzowie TVP INFO, partnera medialnego nagrody, wyłonią zwycięzcę kategorii: “Człowiek, który zmienia biznes według widzów TVP Info”. Laureaci pierwszej edycji nagrody zostaną ogłoszeni 20 października 2015 roku podczas uroczystej gali, która odbędzie się w ramach międzynarodowej konferencji „Biznes, który zmienia świat”.