Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

Podsumowanie realizacji LSR wraz z jej aktualizacją - 2010r.

 
Analiza strategii Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu w zakresie realizacji poszczególnych elementów strategii, w tym osiąganych wskaźników jak również realizacji poszczególnych elementów procedur