Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

Konsultacje społeczne - diagnoza i analiza SWOT

14 grudnia 2015

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD do włączenia się w konsultacje społeczne dotyczące zapisów diagnozy i analizy SWOT w odniesieniu do realizacji LSR na lata 2014-2020. Uwagi można zgłaszać na specjalnym formularzu do 21.12.2015r., liczy się data wpływu formularza do biura LGD (mail, poczta, osobiście). Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.