Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

Wniosek Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” w sprawie projektu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

  Zarząd SLGD – „Tygiel Doliny Bugu” proponuje projekt zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Propozycja zmian wynika ze zmiany rozporządzenia (Dz. U. Nr. 138, poz. 868) w związku z tym Lokalna Grupa Działania zobowiązana jest doprowadzić lokalną strategię rozwoju do nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013.
Dodatkowo Zarząd proponuje następujące zmiany w LSR:


1) nabór wniosków w ramach działania Odnowa i rozwój wsi z kwartału IV 2009r. przesuwa się na kwartał I 2010r., w związku z opóźnieniami wynikającymi z zatwierdzenia wniosków aplikacyjnych,
2) nabór wniosków w ramach działania Małe projekty z kwartału III 2009r. przesuwa się na IV kwartał 2009r., w związku z opóźnieniami wynikającymi z zatwierdzenia wniosków aplikacyjnych,
3) koszty zaplanowane na działanie Wdrażanie projektów współpracy z 2009r. przesuwa się na rok 2010. 
                                                                                                          

                                                                                                                                               
                                                                                                                                              1) Agnieszka Wojtkowska
                                                                                                                                              2) Teresa Olszewska
                                                                                                                                              3) Mirosław Angielczyk

Uwagi do projektu zmian mogą wnosić mieszkańcy obszaru działania oraz instytucje i organizacje działające na jego terenie.