Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

Walne Zebranie Członków 28.12.2015r.

Zapraszamy Członków SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu" na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się  28 grudnia 2015r. o godz. 10.00 w Drohiczynie ul. Warszawska 51 (Zespół Szkół sala konferencyjna). Prosimy o niezawodne i punktualne przybycie.

 

 Program zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Powołanie prezydium Walnego w składzie przewodniczący i sekretarz zebrania.
  3. Powołanie komisji skrutacyjnej i wniosków.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  5. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” na lata 2007-2013.
  6. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.
  7. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu członków Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.
  8. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” na lata 2014-2020.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie zebrania.