II Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 października 2016

Zarząd Województwa Podlaskiego i Stowarzyszenie Akademia plus 50 mają zaszczyt zaprosić na II Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych, które odbędzie się 24 października 2016 r. w sali kolumnowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, I piętro, ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku.

 

Celem forum jest poprawa edukacji dorosłych w regionie - wykorzystanie potencjału aktywnych seniorów (Program Erasmus +2014-2020) oraz wymiana dobrych praktyk  pomiędzy podlaskimi organizacjami pozarządowymi.

W załączeniu przekazujemy program forum i formularz zgłoszenia.

Uwaga:

Prosimy o zabranie komputerów z możliwością korzystania z WIFI.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres e-mail: akademia@plus50.org.pl do dnia 20 października 2016 r.

Telefon kontaktowy do organizatorów: Anna Skorko 519 153 194,  Eliza Szadkowska (85) 66 54 103.