Formularze wniosków PROW 2014-2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 października 2016

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" informuje, iż ARiMR opracowała formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji poddziałania 19.2 czyli wniosków na dofinansowanie związane z PODEJMOWANIEM I ROZWOJEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Przedmiotowe dokumenty znajdują się pod linkiem http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html oraz na stronie http://www.prow.wrotapodlasia.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=62&Itemid=177 

Pytania wraz z odpowiedziami udzielone przez ARiMR i Samorząd Wojewodztwa znajdują się na stronie: http://www.prow.mazovia.pl/pl/prow_20142020/wsparcie_dla_rozwoju_lokalnego/pytania_i_odpowiedzi1.html