Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

Wypoczynek zimowy - oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

18 stycznia 2017

Uwaga uczestnicy wyjazdów na wypoczynki zimowe w terminie 23.01.2017r. - 01.02.2017r. oraz 13.02.2017r. - 22.02.2017r. !

Prosimy rodziców uczestników/prawnych opiekunów wypoczynków zimowych o wypełnienie i przesłanie lub dostarczenie do biura LGD w dniu wyjazdu dzieci oświadczenia rodziców/ prawnych opiekunów (załącznik poniżej). Załącznik jest wymagany przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika".