Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

Informacja o zakończeniu postępowania w sprawie wyboru przez Beneficjenta wykonawcy dotyczącego zapytania ofertowego z dnia 08.08.2017r.

31 sierpnia 2017

W wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego zapytania ofertowego z dnia 8 sierpnia 2017r., zakończono postępowanie bez wyboru żadnej z ofert.