Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

Zestawienie rzeczowo – finansowe z realizowanych przez LGD operacji oraz informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 4 ust. 3

18 października 2017