Jesteś tutaj: Start / DZIAŁALNOŚĆ / FIO

FIO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Porządek I Posiedzenia Parlamentu 21.04.2016r. – 29.04.2016r.

SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu” zaprasza  na I posiedzenie Parlamentu w terminie od 21.04.2016r. – 29.04.2016r. organizowane w ramach projektu pt. „Młody Obywatel – program przedsiębiorczości i partycypacji młodzieży w życiu publicznym” za pośrednictwem platformy internetowej stworzonej do projektu: http://www.platformafio.tygieldolinybugu.pl/

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie I posiedzenia Parlamentu – 21.04.2016r.
  2. Zgłaszanie tematów na posiedzenie – 21-22.04.2016r.
  3. Dyskusja nad zgłoszonymi tematami – 23-26.04.2016r.
  4. Utworzenie projektów uchwał i wysłanie do akceptacji wszystkim Posłom - 27.04.2016r.
  5. Zatwierdzenie i opublikowanie uchwał - 28.04.2016r. 
  6. Zamknięcie I posiedzenia Parlamentu - 29.04.2016r. 
12 kwietnia 2016

III Sesja Młodzieżowej Rady Gminy w Huszlewie

Przejdź do - III Sesja Młodzieżowej Rady Gminy w Huszlewie

31.03.2016r. odbyła się III sesja Młodzieżowej Rady Gminy w Huszlewie. Podczas posiedzenia młodzi radni przyjęli uchwałę  w sprawie posługiwanie się stroną internetową oraz mediami społecznościowymi przez Młodzieżową Radę Gminy w Huszlewie. Podczas zebrania powołano także zespół problemowy do spraw strony internetoweji mediów społecznościowych MRG w Huszlewie, w czego w skład wchodził wybór członków Zespołu problemowego a także podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zespołu problemowego ds. strony internetowej i mediów społecznościowych Młodzieżowej Rady Gminy w Huszlewie. Podczas posiedzenia została przedstawiona także informacja Przewodniczącej Młodzieżowej Rady o działaniach podjętych między sesjami.

12 kwietnia 2016

VII spotkanie z działania Wsparcie działalności samorządu uczniowskiego

Przejdź do - VII spotkanie z działania Wsparcie działalności samorządu uczniowskiego

W dniu 06-08.04.2016r. odbyło się siódme spotkanie w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Platerowie, Paprotni, Repkach, Drohiczynie, łosicach, Kosowie Lackim, Przesmykach i Sarnakach dla uczniów zgłoszonych do działania Wsparcie działalności samorządu uczniowskiego w ramach projektu pt. "Młody Obywatel - Program Przedsiębiorczości i Partycypacji w życiu publicznym młodzieży z obszaru działania SLGD "Tygiel Doliny Bugu". Tematem zajęć było: „Młodzieżowa Inicjatywa” – Planujemy lokalną aktywność!. Projekt realizowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

 

7 kwietnia 2016
Czytaj więcej o: VII spotkanie z działania Wsparcie działalności samorządu uczniowskiego

VI Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Milejczyce

Przejdź do - VI Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Milejczyce

06.04.2016r. odbyła się VI Sesja Młodzieżowej Rady Gminy w Milejczycach. Temtem spotkania było podjęcie uchwały w sprawie przyłączenia się do Obchodów Roku Henryka Sienkiewicza oraz podjęcie uchwały w sprawie wyjazdu na dni otwarte do Jednostki Wojskowej w Białymstoku. 

7 kwietnia 2016

III sesja Młodzieżowej Rady Gminy Dziadkowice

Przejdź do - III sesja Młodzieżowej Rady Gminy Dziadkowice

22 marca br. miała miejsce III sesja Młodzieżowej Rady Gminy Dziadkowice, która odbyła się w Zespole Szkół w Dziadkowicach. W porządku obrad zaprezentowano analizy zespołów problemowych powołanych w sprawie zajęć sportowych i sprzętu sportowego. Młodzież przeprowadziła dyskusję nt. organizacji czasu wolnego młodzieży w gminie Dziadkowice.

23 marca 2016

V Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Milejczyce

Przejdź do - V Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Milejczyce

Po raz kolejny odbyła się 23.03.2016r. sesja Młodzieżowej Rady Gminy Milejczyce. Tematem spotkania było podjęcie uchwały w sprawie włączenia się do uczestnictwa w VI edycji ogólnopolskiej akcji ekologicznej pod hasłem „Oddaj zużyty telefon komórkowy - atrakcyjne nagrody czekają”. Ponadto Rada podjęła uchwałę w sprawie przyłączenia się do Obchodów Rocznicy 500- lecia nadania praw miejskich Milejczycom.

23 marca 2016

III Sesja Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy w Kosowie Lackim

Przejdź do - III Sesja Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy w Kosowie Lackim

21.03.br spotkała się Młodzieżowa Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki. Tematem spotkania było przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego zespołu problemowego do spraw Statutu, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy oraz wybrano przedstwiciela do Parlamentu Młodzieżowych Rad Gmin.

23 marca 2016

II Sesja Młodzieżowej Rady Gminy w Huszlewie

Przejdź do - II Sesja Młodzieżowej Rady Gminy w Huszlewie

29.02.2016r. odbyła się II Sesja Młodzieżowej Rady Gminy w Huszlewie. Temtem spotkania było wybranie Komisji Rewizyjnej oraz wybór przedstawiciela do Parlamentu Młodzieży.

23 marca 2016

V Sesja Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Łosice

Przejdź do - V Sesja Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Łosice

10.03.2016r. odbyła się V sesja Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy w Łosicach. Podczas posiedzenia młodzi radni przyjęli uchwałę  w sprawie wystąpienia do Burmistrz Miasta i Gminy Łosice z propozycją  ufundowania specjalnego stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Łosice dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mieszkających na terenie gminy Łosice. 

23 marca 2016

VI spotkanie z działania Wsparcie działalności samorządu uczniowskiego

Przejdź do - VI spotkanie z działania Wsparcie działalności samorządu uczniowskiego

W dniach 9-11.03.2016r. odbyło się szóste spotkanie w 15-stu szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dla uczniów zgłoszonych do działania Wsparcie działalności samorządu uczniowskiego w ramach projektu pt. "Młody Obywatel - Program Przedsiębiorczości i Partycypacji w życiu publicznym młodzieży z obszaru działania SLGD "Tygiel Doliny Bugu". Tematem zajęć był wolontariat. Projekt realizowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

11 marca 2016

IV Sesja Młodzieżowej Rady Gminy w Milejczycach

Przejdź do - IV Sesja Młodzieżowej Rady Gminy w Milejczycach

9.03.2016r. odbyła się IV sesja Młodzieżowej Rady Gminy w Milejczycach. Młodzi radni przyjęli uchwałę w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia zbiórki pieniężnej na rzecz fundacji "Pomóż im" z siedzibą w Białymstoku oraz uchwałę w sprawie przystąpienia do projektu WFOŚ i GW z dziedziny edukacji ekologicznej.

11 marca 2016