Inne działania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Szkolenie Członków Rady SLGD "Tygiel Doliny Bugu"

Przejdź do - Szkolenie Członków Rady SLGD "Tygiel Doliny Bugu"

W dniu 06.02.2017 r. odbyło się szkolenie dla Członków Rady SLGD „Tygiel Doliny Bugu”. Szkolenie swoją tematyką obejmowało warunki ochrony danych osobowych w Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych w SLGD „Tygiel Doliny Bugu” oraz procedury oceny i wyboru operacji  w zakresie ogłaszanych konkursów: wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR, wzmocnienie kapitału społecznego- edukacja na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych. 

13 lutego 2017

KORTEZ TRIO

6 lutego 2017

Zakończenie I turnusu zimowego- Murzasichle 2017!

Przejdź do - Zakończenie I turnusu zimowego- Murzasichle 2017!

W terminie 23.01.2017r. do 01.02.2017r. Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zorganizowało wypoczynek zimowy dla dzieci rolników w ramach promocji i profilaktyki zdrowotnej. Turnus odbył się w miejscowości Murzasichle. Podczas organizacji wypoczynku zimowego rozpowszechniane były działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

3 lutego 2017
Czytaj więcej o: Zakończenie I turnusu zimowego- Murzasichle 2017!

Szkolenie z pierwszej pomocy!

2 lutego 2017

PROMUJEMY MŁODE TALENTY DISCO POLO

„Rozwój umiejętności językowych kluczem do rynku pracy”

16 stycznia 2017

WESOŁYCH ŚWIĄT!

4 stycznia 2017

KONCERT CZESŁAW ŚPIEWA SOLO ACT

21 grudnia 2016

WESOŁYCH ŚWIĄT!

20 grudnia 2016

Szkolenie dla członków Rady SLGD "Tygiel Doliny Bugu"

Przejdź do - Szkolenie dla członków Rady SLGD "Tygiel Doliny Bugu"

W dniu 16.12.2016 r. odbyło się szkolenie dla Członków Rady SLGD "Tygiel Doliny Bugu". Uczestników zaznajomiono z Aplikacją Omikron Nabory, omówiono Lokalne Kryteria Wyboru Operacji oraz Kartę oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie wsparcia.

20 grudnia 2016

Szkolenie dla członków Rady SLGD "Tygiel Doliny Bugu"

Przejdź do - Szkolenie dla członków Rady SLGD "Tygiel Doliny Bugu"

W dniu 15.12.2016 r. odbyło się szkolenie dla Członków Rady SLGD „Tygiel Doliny Bugu”. Przedstawiona została Analiza SWOT, cele, przedsięwzięcia i wskaźniki LSR. Omówiono Regulamin Rady SLGD „Tygiel Doliny Bugu” oraz procedury oceny i wyboru operacji. Przedstawiono ogólne założenia wdrażania PROW 2014-2020, EFS 2014-2020 i EFRR 2014-2020 oraz koszty kwalifikowalne w ramach przedsięwzięć, z których ogłaszane będą w najbliższym czasie konkursy.

20 grudnia 2016