Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

PROW 2014-2020

Artykuły

Nabór wniosków nr 16/2017 - Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zrzeszanie się w organizacjach i organizację czasu wolnego

Nabór wniosków nr 15/2017 - Inicjatywa lokalna w społecznościach

Nabór wniosków nr 11/2017 - Budowa lub Przebudowa Ogólnodostępnej i Niekomercyjnej Infrastruktury Turystycznej lub Rekreacyjnej, lub Kulturalnej

Nabór wniosków nr 10/2017 - Budowa lub Przebudowa Publicznych Dróg Gminnych lub Powiatowych

Nabór wniosków nr 9/2017 - Zachowanie Dziedzictwa Lokalnego

Nabór wniosków nr 8/2017 - Rozwijanie Działalności Gospodarczej

Nabór wniosków nr 7/2017 - Podejmowanie Działalności Gospodarczej

Nabór wniosków nr 6/2017 - wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR

Nabór wniosków nr 5/2017 - Wzmocnienie kapitału społecznego

Nabór wniosków nr 4/2017 - Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

Nabór wniosków nr 2/2016 - Rozwijanie Działalności Gospodarczej