Plan Komunikacji 2017r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Podpisanie umowy - PORT NAD BUGIEM

Przejdź do - Podpisanie umowy - PORT NAD BUGIEM

W dniu 15 listopada 2017r nasz Beneficjent "Orły z Podlasia" z Drohiczyna zawarł umowę o przyznaniu pomocy w ramach PROW 2014-2020 na operację pn. PORT nad Bugiem - punkt obsługi ruchu turystycznego w Drohiczynie. Cieszymy się, że turystyka i przedsiębiorczość rozwija się na naszym terenie. Gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji. Dzięujemy Beneficjentowi za nadesłanie zdjęć. 

22 listopada 2017

Spotkanie z Tomaszem Sekielskim w Szydłówce

Przejdź do - Spotkanie z Tomaszem Sekielskim w Szydłówce

Dnia 16 listopada br. w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Szydłówce gm. Olszanka odbyło się spotkanie ze znanym dziennikarzem Panem Tomaszem Sekielskim, który opowiadał o tajnikach pracy dziennikarza, reportera i pisarza.

16 listopada 2017
Czytaj więcej o: Spotkanie z Tomaszem Sekielskim w Szydłówce

Spotkanie w Kosowie Lackim z Panem Tomaszem Sekielskim

Przejdź do - Spotkanie w Kosowie Lackim z Panem Tomaszem Sekielskim

W dniu 15 listopada 2017r. w Zespole Szkół w Kosowie Lackim odbyło się kolejne spotkanie ze znanym dziennikarzem Panem Tomaszem Sekielskim pt. „O tajnikach pracy dziennikarza, reportera i pisarza – opowiada Tomasz Sekielski”. W spotkaniu brała udział młodzież w wieku 12 – 19 lat. Wszystkim uczestnikom i nauczycielom serdecznie dziękujemy za uczestnictwo i zangażowanie.

15 listopada 2017

Spotkanie z Tomaszem Sekielskim

Przejdź do - Spotkanie z Tomaszem Sekielskim

W dniu dziejszym odbyo się pierwsze z trzech organizowanych spotkan ze znanym dziennikarzem Tomaszem Sekielskim. Spotkanie odbyło sie w Zespole Szkół w Grodzisku uczestniczyli w nim uczniowe w/w szkoły wraz z nauczycielami oraz uczniowe ze szkoły w Dziadkowicach.

14 listopada 2017

Szkolenie w ramach poddziałania 19.2 - Drohiczyn 06.11.2017r.

Przejdź do - Szkolenie w ramach poddziałania 19.2 - Drohiczyn 06.11.2017r.

W dniu 6 listopada 2017r. w Drohczynie odbyło się szkolenie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnychSpotkanie miało na celu omówienie szczegółowych warunków i tryb przyznawania pomocy w ramach naboru. W trakcie szkolenia zaprezentowano także lokalne kryteria wyboru operacji. Omówiono również wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami. Wszystkim uczestnikom szkolenia dziękujemy za przybycie.

6 listopada 2017

Pierwszy Inkubator w Województwie Podlaskim ze środków PROW 2014-2020

Przejdź do - Pierwszy Inkubator w Województwie Podlaskim ze środków PROW 2014-2020

W dniu 31.10.2017r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy z zakresu tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktow rolnych. To jest pierwszy tego typu inkubator w Województwie Podlaskim ze środków PROW 2014-2020. Gratulujemy GOSPODARSTWU SADOWNICZEMU ALINA PALUCH I CÓRKA i życzymy powodzenia. 

31 października 2017

Szkolenie z działania 19.2

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów, dotyczące wsparcia w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie planowanego naboru nr 16/2017 tj. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Wnioskodawcą w tym zakresie może być osoba prawna czyli. JST oraz stowarzyszenia posiadające osobowość prawną.

25 października 2017
Czytaj więcej o: Szkolenie z działania 19.2

Wizyta studyjna w powiecie sandomierskim

Przejdź do - Wizyta studyjna w powiecie sandomierskim

W dniach 20-22 października mieszkańcy naszego terenu uczestniczyli w wizycie studyjnej w powiecie sandomierskim. Poznawaliśmy dobre praktyki w zakresie współpracy przedsiębiorców, tworzenia sieci współpracy, szlaków, promocji produktów regionalnych, rozwoju turystyki i informacji turystycznej w tym rozwoju przedsiębiorczości przetwórczej na przykładzie inkubatora przetwórstwa. Dziękuję wszystkim za aktywne uczestnictwo i zapraszam do obejrzenia zdjęć.

24 października 2017

"Dzień Kukurydzy" w Ruchnie koło Węgrowa

Przejdź do - "Dzień Kukurydzy" w Ruchnie koło Węgrowa

Wczoraj uczestniczyliśmy w spotkaniu polowym plantatorów kukurydzy w Ruchnie koło Węgorwa. Podczas imprezy zorganizowaliśmy stoisko promocyjno - informacyjne, gdzie odwiedzający nasze stoisko mieli możliwość zapoznania się z naszą ofertą turystyczną. Dla najmłodszych uczestników przygotowaliśmy animacje w postaci gier i zabaw edukacyjnychDziękujemy bardzo Panu Jackowi Kobylińskiemu za zaproszenie.

23 października 2017

Warsztaty aktywizujące w Czarnej Wielkiej

Przejdź do - Warsztaty aktywizujące w Czarnej Wielkiej

W piątek 20 października w świetlicy wiejskiej w Czarnej Wielkiej w gminie Grodzisk odbyło się ostatnie spotkanie w ramach  Warsztatów  Aktywizujących pt. „Warsztaty z odzyskiwanych materiałów”. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.

23 października 2017

Szkolenie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 „Wsparcie aktywności seniorów w lokalnej społeczności”

Przejdź do - Szkolenie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 „Wsparcie aktywności seniorów w lokalnej społeczności”

W dniu 18 października 2017r. w Drohiczynie odbyło się szkolenie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 „Wsparcie aktywności seniorów w lokalnej społeczności”. Spotkanie miało na celu omówienie szczegółowych warunków, grupę docelową i tryb przyznawania pomocy w ramach planowanego naboru. W trakcie szkolenia zaprezentowano także etapy oceny wniosku oraz lokalne kryteria wyboru operacji. Omówiono również zasady projektów realizowanych w partnerstwie, listę warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie EFS. Wszystkim uczestnikom szkolenia dziękujemy za przybycie.

18 października 2017