Plan Komunikacji 2017r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Konsultacje w sprawie zmiany LSR

         Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 zaplanowało przedsięwzięcie 1.1.1 Wsparcie dzieci i młodzieży w małych szkołach. 9 stycznia 2017 r. Prezydent podpisał ustawy reformujące system szkolny w Polsce tj. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 58) oraz Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 60). W wyniku wprowadzenia w życie w/w ustaw zlikwidowane zostaną gimnazja, które były uwzględnione we wskaźniku do przedsięwzięcia 1.1.1. Po zaistniałej zmianie LGD przeprowadziło wstępną analizę liczby uczniów w szkołach, z której wynikło zmniejszenie ilości wskaźnika, a co za tym idzie zmniejszenie kwoty przeznaczonej na to przedsięwzięcie tj. 375 000,00 zł. W związku z tym LGD planuje przesunąć środki w kwocie 375 000,00 zł w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego Województwa Podlaskiego z wyżej wymienionego przedsięwzięcia na inne.

31 marca 2017
Czytaj więcej o: Konsultacje w sprawie zmiany LSR

VII KONKURS "Kulinarny Ziołowy Przysmak"

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zaprasza do VII edycji konkursu pt. "Kulinarny Ziołowy Przysmak".

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o zapoznanie się z regulaminem oraz o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres specjalista@tygieldolinybugu.pl do dnia 14 kwietnia 2017r. 
Szczegóły dotyczące konkursu znajdą Państwo w regulaminie. Zapewniamy atrakcyjne nagrody!

 

Formularz zgłoszeniowy (pobierz plik)

Regulamin konkursu (pobierz plik)

21 marca 2017

PROMUJEMY MŁODE TALENTY DISCO POLO

Zapraszamy na warsztaty serowarskie -formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy mieszkańców gmin wchodzących do SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu” na warsztaty pn. Warsztaty serowarskie – szansą na dodatkowe dochody.

Warsztaty odbędą się w następujących miejscowościach:

20 marca 2017
Czytaj więcej o: Zapraszamy na warsztaty serowarskie -formularz zgłoszeniowy

Szkolenie ramach poddziałania 19.2 - Sarnaki 08.03.2017r.

Przejdź do - Szkolenie ramach poddziałania 19.2 - Sarnaki 08.03.2017r.

W dniu 8 marca 2017r. w Sarnakach odbyło się ostatnie szkolenie z cyklu szkoleń w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie: podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej. 

9 marca 2017
Czytaj więcej o: Szkolenie ramach poddziałania 19.2 - Sarnaki 08.03.2017r.

Szkolenie ramach poddziałania 19.2 - Sterdyń 06.03.2017r.

Przejdź do - Szkolenie ramach poddziałania 19.2 - Sterdyń 06.03.2017r.

W dniu 6 marca 2017r. w Sterdyni odbyło się szkolenie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie: podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej. 

6 marca 2017
Czytaj więcej o: Szkolenie ramach poddziałania 19.2 - Sterdyń 06.03.2017r.

Warsztaty w ramach poddziałania 19.2

Przejdź do - Warsztaty w ramach poddziałania 19.2

W dniu 03.03.2017r. w Drohiczynie odbyły się warsztaty w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie: wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR. 

6 marca 2017
Czytaj więcej o: Warsztaty w ramach poddziałania 19.2

Szkolenie ramach poddziałania 19.2 - Drohiczyn 27.02.2017r.

Przejdź do - Szkolenie ramach poddziałania 19.2 - Drohiczyn 27.02.2017r.

W dniu 27 lutego 2017r. odbyło się szkolenie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie: podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej. Szkolenie zorganizowano w miejscowości Drohiczyn. 

1 marca 2017
Czytaj więcej o: Szkolenie ramach poddziałania 19.2 - Drohiczyn 27.02.2017r.

Warsztaty z działania 19.2 z zakresu wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla potencjalnych beneficjentów, dotyczące wsparcia w ramach nowego okresu programowania PROW 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z zakresu wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR. 

Warsztaty odbędą się w dniu 3.03.2017r. w Drohiczynie w godzinach 9.00 – 15.00 – Sala Konferencyjna w Zespole Szkół w Drohiczynie, ul. Warszawska 51, 17-312 Drohiczyn. 

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się telefonicznie, najpóźniej do dnia 2 marca 2017 roku do godz. 15.00. Jednocześnie w przypadku zgłoszenia, a następnie rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu prosimy o wcześniejszą informację.

28 lutego 2017

Zapraszamy na szkolenia z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej.

Zapraszamy na bezpłatne i otwarte szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, dotyczące wsparcia z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

15 lutego 2017
Czytaj więcej o: Zapraszamy na szkolenia z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej.

Zakończyliśmy cykl warsztatów w ramach poddziałania 19.2

Przejdź do - Zakończyliśmy cykl warsztatów w ramach poddziałania 19.2

Zakończyliśmy cykl warsztatów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie: tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR oraz ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz publicznych dróg gminnych lub powiatowych oraz obiektów zabytkowych. Szkolenia zorganizowano w miejscowości Drohiczyn w dniach 10-12.01.2017r.

 

13 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Zakończyliśmy cykl warsztatów w ramach poddziałania 19.2