Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

Gmina Milejczyce

 

Gmina Milejczyce zajmuje obszar 15.179 ha. W skład gminy wchodzi 20 miejscowości (16 sołectw). Aktualnie gmine zamieszkuje 2250 mieszkańców. Jest to typowo rolnicza gmina z ogromnym potencjałem turystycznym, gdzie w swoich zasobach posiada zbiornik wody o powieszchni 10 ha, a także ogromne tereny lasów głównie iglaste bogate w grzyby, jagody, a także w dziką zwierzyne.
W 1516 roku Milejczyce otrzymały prawa miejskie z rąk króla Zygmunta. Zakończenie działań I wojny światowej pozbawiły Milejczyc praw miejskich. Bogate tradycje wielonarodowościowe, dobre stosunki międzyludzkie oraz bogaty potencjał i walory przyrodnicze pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość i rozwój naszej gminy.

 

 
           Synagoga z roku 1927r. w Milejczycach       Cerkiew prawosławna św.Barbary  w Milejczycach 
                              

 

Kościół  św. Stanisława w Milejczycach