PROJEKTY WSPÓŁPRACY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zakończony II etap projektu współpracy „Kuchnia nas Łączy”

20 października 2022

Zakończony II etap projektu współpracy "Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej"

18 października 2022

Wizyta studyjna w LGD "PRYM"

Przejdź do - Wizyta studyjna w LGD "PRYM"

W dniach 3 – 6 października zorganizowaliśmy wizytę studyjną do LGD „PRYM”, gdzie zapoznaliśmy się z dobrymi praktykami w zakresie rozwijania turystyki w oparciu o produkty lokalne.

W wyjeździe brali udział pracownicy jednostek sektora finansów publicznych zajmujący się promocją, przewodnicy turystyczni, pracownicy punktów informacji turystycznej, właściciele gospodarstw agroturystycznych, pracownicy recepcji w hotelach z terenu SLGD „Tygiel Doliny Bugu”.

Wizyta realizowana w ramach operacji pn. „Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej” mająca na celu utworzenie sieci lokalnych punktów informacji turystycznej, które powstaną na bazie istniejącej infrastruktury turystycznej, gastronomicznej, noclegowej; integracja środowisk działających w sferze turystyki; inwentaryzacja ofert: turystycznej, edukacyjnej, gastronomicznej; przeszkolenie osób prowadzących punkty SLIT z obsługi małego ruchu turystycznego; promocja obszaru obydwu LGD, która współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19. 3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

7 października 2022

Wizyta studyjna „Promowanie dobrych praktyk w zakresie rozwijania turystyki w oparciu o produkty lokalne”

Organizujemy wizytę studyjną w terminie 3 - 6 października 2022 r. do LGD „PRYM”, gdzie będzie możliwość zapoznania dobrych praktyk w zakresie rozwijania turystyki w oparciu o produkty lokalne.

Jeśli jesteś przewodnikiem turystycznym, pracownikiem punktu informacji turystycznej, właścicielem gospodarstwa agroturystycznego, pracownikiem recepcji w hotelu, pracownikiem w sklepie z lokalnymi produktami z terenu SLGD „Tygiel Doliny Bugu” to zapraszamy Cię na wyjazd. 

15 września 2022
Czytaj więcej o: Wizyta studyjna „Promowanie dobrych praktyk w zakresie rozwijania turystyki w oparciu o produkty lokalne”

Organizacja stoiska promocyjnego projektu współpracy „Kuchnia nas łączy” na imprezie „Nadbużański Festiwal Smaków”

Przejdź do - Organizacja stoiska promocyjnego projektu współpracy „Kuchnia nas łączy” na imprezie „Nadbużański Festiwal Smaków”

19 czerwca br. podczas imprezy „Nadbużański Festiwal Smaków” w Ziołowym Zakątku w Korycinach gm. Grodzisk zorganizowano stoisko promocyjne projekt współpracy „Kuchnia nas łączy”.

Partnerzy projektu: SLGD „Tygiel Doliny Bugu”, Stowarzyszenie LGD „Bądźmy Razem” oraz LGD „NEMUNAS” z Litwy zorganizowali wspólne stoisko na którym można było skosztować przepysznych dań kuchni Polskiej i Litewskiej.

Dania przygotowane zostały przez przedstawicielki KGW, które brały udział w projekcie w warsztatach kulinarnych.

20 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Organizacja stoiska promocyjnego projektu współpracy „Kuchnia nas łączy” na imprezie „Nadbużański Festiwal Smaków”

Konferencja podsumowująca projekt współpracy "Kuchnia nas Łączy"

Przejdź do - Konferencja podsumowująca projekt współpracy "Kuchnia nas Łączy"

18 czerwca br. w Nadbużańskim Ośrodku Promocji Produktu Lokalnego – ZAGUBEK  w Drohiczynie odbyła się konferencja podsumowująca podczas wizyty studyjnej partnerów z Litwy w ramach międzynarodowego projektu współpracy "Kuchnia nas Łączy".

Podczas konferencji:

  • odbył się wykład o tematyce „Tradycje kulinarne polsko-litewskie”;
  • zaprezentowano działania realizowane w ramach projektu współpracy „Kuchnia nas łączy”;
  • zaprezentowano książkę kulinarną z regionalnymi daniami polsko – litewskimi.
20 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Konferencja podsumowująca projekt współpracy "Kuchnia nas Łączy"

Zaproszenie do uczestnictwa w konferencji podsumowującej

Warsztat praktyczny przygotowujący do obsługi małego ruchu turystycznego na terenie SLGD „Tygiel Doliny Bugu”

Przejdź do - Warsztat praktyczny przygotowujący do obsługi małego ruchu turystycznego na terenie SLGD „Tygiel Doliny Bugu”

W dniu 9 maja 2022 r. zorganizowaliśmy warsztat praktyczny w formie wizyty studyjnej, przygotowujący do obsługi małego ruchu turystycznego na terenie SLGD „Tygiel Doliny Bugu”.

Gościliśmy z wizytami po wybranych miejscach z naszego terenu tj. objazd po Drohiczynie i Mielniku, wizyta w Alpakarium, wizyta w punktach IT w Korczewie oraz w Zabużu, wizyta w Kuźni Pałacowej, wizyta w Gospodarstwie Sadowniczym Alina Paluch i córka, wizyta w Agroturystyce „Czar Podlasia.

W warsztacie brali udział przewodnicy, pracownicy IT, właściciele gospodarstw agroturystycznych, pracownicy recepcji w hotelach, pracownicy w sklepach z lokalnymi produktami działający na terenie SLGD „Tygiel Doliny Bugu”.

10 maja 2022
Czytaj więcej o: Warsztat praktyczny przygotowujący do obsługi małego ruchu turystycznego na terenie SLGD „Tygiel Doliny Bugu”

Szkolenie teoretyczne przygotowujące do obsługi małego ruchu turystycznego na terenie SLGD „Tygiel Doliny Bugu”

Przejdź do - Szkolenie teoretyczne przygotowujące do obsługi małego ruchu turystycznego na terenie SLGD „Tygiel Doliny Bugu”

W dniu 26 kwietnia 2022 r. zorganizowaliśmy szkolenie teoretyczne przygotowujące do obsługi małego ruchu turystycznego na terenie SLGD „Tygiel Doliny Bugu”.

Zapoznaliśmy się z obsługą małego ruchu turystycznego z zakresu historii regionu, zabytków, przyrody, osobliwości, ciekawostek oraz w zakresie pracy z mapą (topografia regionu u czytanie mapy). Dowiedzieliśmy się także „Jak kreatywnie rozmawiać z turystą”.

W szkoleniu brali udział przewodnicy, pracownicy IT, właściciele gospodarstw agroturystycznych, pracownicy recepcji w hotelach, pracownicy w sklepach z lokalnymi produktami działający na terenie SLGD „Tygiel Doliny Bugu”.

27 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Szkolenie teoretyczne przygotowujące do obsługi małego ruchu turystycznego na terenie SLGD „Tygiel Doliny Bugu”

Zaproszenie na warsztat i szkolenie przygotowujące do obsługi małego ruchu turystycznego na terenie SLGD „Tygiel Doliny Bugu”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (pobierz plik)

 

30 marca 2022

Zapytanie ofertowe: SZLAKI ROWEROWE DOLINY BUGU

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" ogłasza zapytanie ofertowe na:

Inwentaryzację, wytyczenie  i opracowanie przebiegu lokalnego szlaku rowerowego na terenie powiatu łosickiego wraz z łącznikami tego szlaku, przygotowanie inwentaryzacji, zgodnie ze sztuką

oraz

Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, decyzji, opinii, pozwoleń wodnoprawnych, operatów, opracowań geologicznych, geotechnicznych i organizacji ruchu, uzyskanie zgód na wejście w teren, oraz inne opracowania niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia w celu przygotowanie do kompleksowego oznakowania przebiegu nowych lokalnych dwukierunkowych szlaków rowerowych DOLINY BUGU wraz z ich łącznikami zgodnie z przyjętymi normami znakowania tras oraz z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną.

Termin składania ofert upływa dnia 25.03.2022 r. o godz. 15.30. 

Więcej informacji w dołączonym zapytaniu ofertowym oraz poniższych załącznikach. 

16 marca 2022