PROJEKTY WSPÓŁPRACY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zapytanie ofertowe na druk plakatów na "Nadbużańskie Ziołowe Spotkania"

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" ogłasza zapytanie ofertowe na druk plakatów na Nadbużańskie Ziołowe Spotkania.
Termin składania ofert upływa dnia 25.05.2023 r. 

Więcej informacji w dołączonym zapytaniu ofertowym.

18 maja 2023

Zapytanie ofertowe na zaklejane opaski na rękę jednorazowego użytku

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie naklejanych opaskek na rękę jednorazowego użytku.
Termin składania ofert upływa dnia 30.05.2023 r. 

Więcej informacji w dołączonym zapytaniu ofertowym.

23 maja 2023

Zapytanie ofertowe na zaklejane opaski na rękę jednorazowego użytku

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie naklejanych opaskek na rękę jednorazowego użytku.
Termin składania ofert upływa dnia 22.05.2023 r. 

Więcej informacji w dołączonym zapytaniu ofertowym.

15 maja 2023

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 22.03.2023r. w tym także zaktualizowanego zapytania z dnia 28.03.2023 r., którego przedmiotem oferty było:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad:

  1. Budową obserwatorium przyrody w Kupientynie, gmina Sabnie,
  2. Rozbudową, nadbudową i przebudową istniejącego budynku na obserwatorium przyrody w Mielniku.
5 kwietnia 2023
Czytaj więcej o: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zapytanie ofertowe na: OPRACOWANIE GRAFICZNE, DRUK/WYKONANIE I DOSTAWA TOREB BAWEŁNIANYCH

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" ogłasza zapytanie ofertowe na: OPRACOWANIE GRAFICZNE, DRUK/WYKONANIE I DOSTAWA TOREB BAWEŁNIANYCH.

Termin składania ofert upływa dnia 07.04.2023 r. o godz. 15:30.

Więcej informacji w dołączonym zapytaniu ofertowym oraz załącznikach. 

31 marca 2023

Zapytanie ofertowe na: Oznakowanie przebiegu nowych lokalnych dwukierunkowych szlaków rowerowych DOLINY BUGU wraz z ich łącznikami

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" ogłasza zapytanie ofertowe na: Oznakowanie przebiegu nowych lokalnych dwukierunkowych szlaków rowerowych DOLINY BUGU wraz z ich łącznikami. 

Termin składania ofert upływa dnia 14.04.2023 r. o godz. 15:30.

Więcej informacji w dołączonym zapytaniu ofertowym oraz załącznikach. 

31 marca 2023

UWAGA! Zaktualizowano zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" ogłasza zaktualizowane zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.
Aktualizacja zapytania ofertowego związana jest z wprowadzonymi zmianami w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego - Projekt umowy. W umowie poprawiono zapis w §1 ust. 2, §3 ust. 3 pkt. 2. Dodano także nowy zapis w §5 ust. 2.  

W związku z wprowadzonymi zmianami przedłużony zostaje termin składania ofert, który upływa dnia 04.04.2023 r. o godz. 15.30. 

Więcej informacji w dołączonym zaktualizownym zapytaniu ofertowym oraz załącznikach. 

28 marca 2023

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 07.03.2023r., którego przedmiotem oferty było:

I.  Budowa obserwatorium przyrody w Kupientynie, gmina Sabnie, wraz z zawiadomieniem Powiatowego Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy, w tym uzyskaniem zaświadczenia z Powiatowego Nadzoru Budowlanego o braku wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

II. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku na obserwatorium przyrody w Mielniku, wraz z zawiadomieniem Powiatowego Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy, w tym uzyskaniem zaświadczenia z Powiatowego Nadzoru Budowlanego o braku wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

23 marca 2023
Czytaj więcej o: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" ogłasza zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad:

1)      Budową obserwatorium przyrody w Kupientynie, gmina Sabnie,

2)      Rozbudową, nadbudową i przebudową istniejącego budynku na obserwatorium przyrody w Mielniku.

Termin składania ofert upływa dnia 30.03.2023 r. o godz. 15.30. 

Więcej informacji w dołączonym zapytaniu ofertowym oraz załącznikach. 

22 marca 2023

Zapytanie ofertowe na budowę obserwatorium przyrody w Kupientynie oraz rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącego budynku na obserwatorium przyrody w Mielniku

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" ogłasza zapytanie ofertowe na:

  1. Budowę obserwatorium przyrody w Kupientynie, gmina Sabnie, wraz z zawiadomieniem Powiatowego Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy, w tym uzyskaniem zaświadczenia z Powiatowego Nadzoru Budowlanego o braku wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

  2. Rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącego budynku na obserwatorium przyrody w Mielniku, wraz z zawiadomieniem Powiatowego Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy, w tym uzyskaniem zaświadczenia z Powiatowego Nadzoru Budowlanego o braku wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Termin składania ofert upływa dnia 21.03.2023 r. o godz. 15.30. 

Więcej informacji w dołączonym zapytaniu ofertowym oraz załącznikach. 

7 marca 2023

Zakończony II etap projektu współpracy „Kuchnia nas Łączy”

20 października 2022