PROJEKTY WSPÓŁPRACY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zakończony I etap projektu współpracy "Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej"

21 października 2021

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE KOSULTACYJNO - SZKOLENIOWE

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu konsultacyjno – szkoleniowym w ramach projektu współpracy Sieciowe Produkty Turystyczne w Dolinie Baryczy i Bugu realizowanego przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

Szczególnie zapraszamy osoby z rowerowej branży turystycznej, przedstawicieli gmin, powiatów, domów kultury i bibliotek zajmujących się promocją i turystyką, przedstawicieli organizacji turystycznych, gospodarstw agroturystycznych, przedsiębiorców, przewodników turystycznych, lokalnych liderów oraz wszystkie osoby zainteresowane promocją i turystyką rowerową regionu SLGD „Tygiel Doliny Bugu”.

18 października 2021
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE KOSULTACYJNO - SZKOLENIOWE

Wizyta studyjna z LGD "PRYM"

Przejdź do - Wizyta studyjna z LGD "PRYM"

W dniach 4 – 7 października 2021 roku gościliśmy na swoim obszarze przedstawicieli z LGD „PRYM” w ramach wizyty studyjnej realizowanej z projektu współpracy pn. „Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej”. Wizyta miała na celu promowanie dobrych praktyk w zakresie rozwijania turystyki w oparciu o produktu lokalne.

8 października 2021
Czytaj więcej o: Wizyta studyjna z LGD "PRYM"

KONFERENCJA TURYSTYCZNA

Przejdź do - KONFERENCJA TURYSTYCZNA

Dnia 7 października 2021 roku w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Ziołowym Zakątku odbyła się konferencja turystyczna w ramach projektu współpracy „Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej” realizowanego przez SLGD „Tygiel Doliny Bugu” i Lokalną Grupę Działania PRYM.

8 października 2021
Czytaj więcej o: KONFERENCJA TURYSTYCZNA

Wizyta studyjna partnerów z Litwy z terenu LGD NEMUNAS pn. „Poznajemy dobre przykłady dziedzictwa kulinarnego i tradycyjnych produktów lokalnych na obszarze SLGD "Tygiel Doliny Bugu" i "LGD "Bądźmy Razem”

Przejdź do - Wizyta studyjna partnerów z Litwy z terenu LGD NEMUNAS pn. „Poznajemy dobre przykłady dziedzictwa kulinarnego i tradycyjnych produktów lokalnych na obszarze SLGD "Tygiel Doliny Bugu" i "LGD "Bądźmy Razem”

W dniach 12-14.09.2021 r. zorganizowaliśmy na terenie naszego LGD, wizytę studyjną dla grupy partnerów z Litwy z terenu LGD NEMUNAS pn. „Poznajemy dobre przykłady dziedzictwa kulinarnego i tradycyjnych produktów lokalnych na obszarze SLGD "Tygiel Doliny Bugu" i "LGD "Bądźmy Razem”.

W ramach wizyty zorganizowane zostały:

  • Warsztaty wypieku tradycyjnego chleba,
  • Warsztaty zastosowania ziół w lokalnej kuchni,
  • Szkolenie – Nowatorskie rozwiązania w zakresie produktów lokalnych.

W wizycie, szkoleniu i warsztatach brało udział 15 osób z terenu SLGD „Tygiel Doliny Bugu” oraz 12 osób z terenu LGD NEMUNAS z Litwy. Uczestnikami byli przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich, NGO, właściciele obiektów gastronomicznych i noclegowych, pasjonaci kulinarni, mieszkańcy obszaru SLGD „Tygiel Doliny Bugu”. 

16 września 2021
Czytaj więcej o: Wizyta studyjna partnerów z Litwy z terenu LGD NEMUNAS pn. „Poznajemy dobre przykłady dziedzictwa kulinarnego i tradycyjnych produktów lokalnych na obszarze SLGD "Tygiel Doliny Bugu" i "LGD "Bądźmy Razem”

Zapytanie ofertowe: wytyczenie i opracowanie przebiegu łączników pomiędzy szlakami rowerowymi, przygotowanie inwentaryzacji łączników, zgodnie ze sztuką

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" ogłasza zapytanie ofertowe na wytyczenie  i opracowanie przebiegu łączników pomiędzy szlakami rowerowymi, przygotowanie inwentaryzacji łączników, zgodnie ze sztuką.

Termin składania ofert upływa dnia 7.09.2021 r. o godz. 15.30. 

Więcej informacji w dołączonym zapytaniu ofertowym. 

31 sierpnia 2021

Zapraszamy do udziału w warsztatach w ramach projektu „Kuchnia nas łączy”

W dniach 13-14.09.2021 r. organizujemy na terenie naszego LGD, wizytę studyjną dla grupy z Litwy z terenu LGD NEMUNAS pn. „Poznajemy dobre przykłady dziedzictwa kulinarnego i tradycyjnych produktów lokalnych na obszarze SLGD "Tygiel Doliny Bugu" i "LGD "Bądźmy Razem”.

W ramach wizyty zorganizowane zostaną:

  • Warsztaty wypieku tradycyjnego chleba,
  • Warsztaty zastosowania ziół w lokalnej kuchni,
  • Szkolenie – Nowatorskie rozwiązania w zakresie produktów lokalnych.

W związku z powyższym rekrutujemy 15 osób do uczestnictwa w w/w warsztatach i szkoleniu, wraz z przyjeżdzającą grupą z Litwy.

Jeśli jesteś przedstawicielem Koła Gospodyń Wiejskich, NGO, właścicielem obiektu gastronomicznego i noclegowego, pasjonatem kulinarnym, mieszkańcem obszaru SLGD „Tygiel Doliny Bugu” to zapraszamy Cię do udziału. 

UWAGA! Zgłaszająca się osoba zobligowana jest wziąć udział we wszystkich wyżej wymienionych warsztatach i szkoleniu.

Chęć udziału w warsztatach i szkoleniu należy zgłosić poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać (scan/zdjęcie) na adres e-mail: specjalista@tygieldolinybugu.pl najpóźniej do dnia 2.09.2021 r. do godz. 15.30. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w projekcie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Jednocześnie w przypadku zgłoszenia, a następnie rezygnacji z uczestnictwa w projekcie prosimy o wcześniejszą informację.

W ramach projektu zapewniamy wyżywienie. Wszyscy uczestnicy muszą dojechać we własnym zakresie na miejsce realizacji warsztatów/szkolenia.

25 sierpnia 2021
Czytaj więcej o: Zapraszamy do udziału w warsztatach w ramach projektu „Kuchnia nas łączy”

Wizyta studyjna „Poznajemy dobre przykłady kuchni regionalnej na obszarze LGD NEMUNAS”

Przejdź do - Wizyta studyjna „Poznajemy dobre przykłady kuchni regionalnej na obszarze LGD NEMUNAS”

W dniach 12-15 sierpnia 2021 r. organizowaliśmy wizytę studyjną na Litwę - „Poznajemy dobre przykłady kuchni regionalnej na obszarze LGD NEMUNAS”.

Zapoznaliśmy się z dobrymi przykładami litewskiej kuchni regionalnej.

W wyjeździe brali udział przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich, NGO, właściciele obiektów gastronomicznych i noclegowych, pasjonaci kulinarni, mieszkańcy obszaru SLGD „Tygiel Doliny Bugu”.

Wizyta realizowana jest w ramach operacji pn. „Kuchnia nas łączy” mającej na celu promocję tradycyjnych produktów lokalnych, przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, wspólnych tradycji kulinarnych obszaru SLGD „Tygiel Doliny Bugu”, LGD „Bądźmy Razem” i LGD NEMUNAS z Litwy poprzez realizacje działań edukacyjnych o tematyce dziedzictwa kulinarnego i tradycyjnych produktów lokalnych, która współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19. 3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest we współpracy z Lokalna Grupa Działania "Bądźmy Razem" z Węgrowa oraz VVG Nemunas z Litwy.

16 sierpnia 2021

Wizyta studyjna „Poznajemy dobre przykłady kuchni regionalnej na obszarze LGD NEMUNAS”

Organizujemy wizytę studyjną w terminie 12-15 sierpnia 2021 r. na Litwę na obszarze LGD NEMUNAS, gdzie będzie możliwość zapoznania dobrych przykładów litewskiej kuchni regionalnej.

Jeśli jesteś przedstawicielem Koła Gospodyń Wiejskich, NGO, właścicielem obiektu gastronomicznego i noclegowego, pasjonatem kulinarnym, mieszkańcem obszaru SLGD „Tygiel Doliny Bugu” to zapraszamy Cię na wyjazd. 

UWAGA! W wizycie mogą wziąć udział jedynie osoby, które zostały zaszczepione przeciw COVID-19 (podwójną dawką bądź jedną dawką w przypadku szczepionki Johnson & Johnson).

13 lipca 2021
Czytaj więcej o: Wizyta studyjna „Poznajemy dobre przykłady kuchni regionalnej na obszarze LGD NEMUNAS”

Zapytanie ofertowe na: OPRACOWANIE GRAFICZNE, DRUK/WYKONANIE I DOSTAWĘ GADŻETÓW PROMOCYJNYCH

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" ogłasza zapytanie ofertowe na opracowanie graficzne, druk/wykonanie gadżetów promocyjnych. 

Termin składania ofert upływa dnia 20.07.2021 r. o godz. 15.30. 

Więcej informacji w dołączonym zapytaniu ofertowym. 

Wykonanie gdżetów promocyjnych realizowane jest w ramach operacji pn. „Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej” mającej na celu utworzenie sieci lokalnych punktów informacji turystycznej, które powstaną na bazie istniejącej infrastruktury turystycznej, gastronomicznej, noclegowej. Integracja środowisk działających w sferze turystyki. Inwentaryzacja ofert: turystycznej, edukacyjnej, gastronomicznej. Przeszkolenie osób prowadzących punkty SLIT z obsługi małego ruchu turystycznego. Promocja obszaru obydwu LGD. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

13 lipca 2021

Zapytanie ofertowe na: OPRACOWANIE GRAFICZNE, DRUK/WYKONANIE I DOSTAWĘ GADŻETÓW PROMOCYJNYCH

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" ogłasza zapytanie ofertowe na opracowanie graficzne, druk/wykonanie gadżetów promocyjnych. 

Termin składania ofert upływa dnia 09.07.2021 r. o godz. 15.30. 

Więcej informacji w dołączonym zapytaniu ofertowym. 

Wykonanie gdżetów promocyjnych realizowane jest w ramach operacji pn. „Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej” mającej na celu utworzenie sieci lokalnych punktów informacji turystycznej, które powstaną na bazie istniejącej infrastruktury turystycznej, gastronomicznej, noclegowej. Integracja środowisk działających w sferze turystyki. Inwentaryzacja ofert: turystycznej, edukacyjnej, gastronomicznej. Przeszkolenie osób prowadzących punkty SLIT z obsługi małego ruchu turystycznego. Promocja obszaru obydwu LGD. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2 lipca 2021